Przeniesione nierówności zdrowotne - w kierunku holistycznego podejścia krajowego (Holandia)

To sprawozdanie Rady dla opinii publicznej Zdrowie a Towarzystwo oceniło krajowe polityki mające na celu rozwiązanie problemu nierówności zdrowotnych i sformułował zalecenia, aby przejść od skupienia się na jednostce do szerszego podejścia, które dotyczy powiązanych ze sobą nierówności.

Znajdź  Przeszedł nierówności zdrowotne tutaj. Raport jest w języku holenderskim, ale można go przetłumaczyć otwierając go w przeglądarce Google Chrome.

Tytuł oryginalny: Gezondheidsverschillen voorbij - Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal

Rodzaj
Dokument organizacji pozarządowej / społeczeństwa obywatelskiego, analiza polityki i polityki
Motyw
Bezpieczeństwo finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo, zarządzanie, zdrowie we wszystkich politykach, ekonomia dobrego samopoczucia, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój, grupy wrażliwe: kobiety, mniejszości etniczne, LGBTI +, migranci, niepełnosprawność
Kraj
Holandia
poziom
narodowy
Rok
2020


Powrót do bazy danych