Uczenie się z oceny wpływu na zdrowie w ramach działań na rzecz równości (przetwarzanie i szkolenie)

Włączenie równości do procesu oceny skutków jest trudne, ponieważ równość jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, nieuzgodnionym wzajemnie w państwach członkowskich (PC), o różnym znaczeniu w różnych kulturach. Wspólne działanie na rzecz równości zaczęło rozwijać umiejętności i zdolności Wpływ na zdrowie Ocena (HIA) w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny równości. Jeśli HIA zostanie przeprowadzona dobrze, może mieć znaczący wpływ na politykę i nierówności zdrowotnych. Ten raport jest oparty na ocena oraz raporty refleksyjne od Ben Cave Associates, informacje zwrotne od uczestników stwardnienia rozsianego, ich studia przypadków i uczenie się z prezentacji peer to peer.

Raport dotyczy dwóch obszarów

  1. uczenie się na podstawie przeprowadzania oceny wpływu na zdrowie z naciskiem na sprawiedliwość oraz
  2. uczenie się na podstawie samego szkolenia.

Znajdź raport tutaj. 

Rodzaj
EuroHealthNet, narzędzia
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Kraj
Europa
poziom
europejski
Rok
2011


Powrót do bazy danych