Ocena wpływu na zdrowie: raport podsumowujący kwestionariusz przed spotkaniem

W niniejszym sprawozdaniu podsumowującym zebrano odpowiedzi państw członkowskich (PC) i partnerów, którzy są częścią wspólnego działania (JA), w celu przedstawienia obrazu wykorzystania i wpływu Wpływ na zdrowie Proces oceny (HIA) w poszczególnych krajach. Sprawozdanie podsumowujące zawiera przegląd sytuacji, w których różne państwa członkowskie stosują metodę HIA, informacje o różnych ekspertyzach i zasobach dostępnych państwom członkowskim w związku z HIA oraz uwzględnienie słuszności w procesie HIA.

Autor: S. Gunther

Znajdź raport tutaj. 

Rodzaj
EuroHealthNet, narzędzia
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Kraj
Europa
poziom
europejski
Rok
2011


Powrót do bazy danych