Spora szansa na dobre zdrowie - Poprawa lokalnych i regionalnych programów równości w zdrowiu (Holandia)

To sprawozdanie Rady dla opinii publicznej Zdrowie a Towarzystwo zajmuje się kwestiami i poradami dla regionalnych i lokalnych programów, które się tym zajmują nierówności zdrowotnych. Raport jest następstwem wcześniejszej publikacji Rady, zatytułowanej Przekazane zdrowie nierówności (w języku niderlandzkim), który dokonał oceny krajowych polityk mających na celu rozwiązanie problemu nierówności zdrowotnych i sformułował zalecenia, aby od skupienia się na osobie indywidualnej przejść na szersze podejście, które dotyczy wzajemnie powiązanych nierówności.

Znajdź  Spora szansa na dobre zdrowie (po holendersku) tutaj.

Tytuł oryginalny: Een eerlijke kans op gezond leven

Rodzaj
Dokument organizacji pozarządowej / społeczeństwa obywatelskiego, analiza polityki i polityki, bazy danych praktyk i praktyk
Motyw
Bezpieczeństwo finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo, zarządzanie, zdrowie we wszystkich politykach, ekonomia dobrego samopoczucia, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój, grupy wrażliwe: kobiety, mniejszości etniczne, LGBTI +, migranci, niepełnosprawność
Kraj
Holandia
poziom
Lokalne, krajowe, regionalne
Rok
2021


Powrót do bazy danych