Interactieve kaart

Ongelijkheden op gezondheidsgebied zijn aanwezig binnen en tussen landen. Deze interactieve kaart geeft in vogelvlucht een overzicht van gezondheid en de omvang van de ongelijkheden op gezondheidsgebied in elk land in Europa, en hoe dat land zich verhoudt tot andere Europese landen. Klik op een land voor meer informatie.

Onderaan de kaart vind je een toelichting op de gebruikte indicatoren en de gemiddelden voor de EU.

Nummers in rood zijn slechter dan het EU-gemiddelde. Nummers in groen zijn beter dan het EU-gemiddelde.

Voor meer informatie over wat de EU en Europese landen doen om ongelijkheden op gezondheidsgebied aan te pakken, bezoek onze Health Equity resource-database.

Houd er rekening mee dat het laden even kan duren, aangezien het veel informatie bevat. Als u geen rode 'laadcirkel' ziet, probeer dan uw browservenster te verkleinen en opnieuw te maximaliseren.

Selecteer land

 

Algemene indicatoren:

  • Totale populatie.
  • Gini-coëfficiënt. De Gini-coëfficiënt vertegenwoordigt de inkomensongelijkheid of vermogensongelijkheid binnen een land 0 = volledige gelijkheid; 1 = volledige ongelijkheid.
  • Menselijke ontwikkelingsindex. De index voor menselijke ontwikkeling geeft de gemiddelde prestatie weer op de belangrijkste dimensies van menselijke ontwikkeling: gezondheid, onderwijs en levensstandaard.
  • Gezondheidsuitgaven. Dit omvat de consumptie van goederen en diensten in de gezondheidszorg. Het omvat persoonlijke gezondheidszorg en collectieve diensten, maar exclusief investeringsuitgaven.

Nationale indicatoren:

  • Levensverwachting.
  • Zelf ervaren gezondheid. Hieruit blijkt het percentage mensen dat hun gezondheid als zeer goed of goed beoordeelt.
  • Toegang tot gezondheidszorg. Hieruit blijkt het aandeel mensen met zelfverklaarde onvervulde zorgbehoeften. Dit kan te wijten zijn aan financiële barrières, wachttijden of reisafstanden.

Regionale indicatoren:

  • Levensverwachting.
  • Percentage van de totale bevolking dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting.
  • Percentage van de bevolking van 25-64 jaar dat met succes een tertiaire studie heeft afgerond.
Indicator
EU-gemiddelde
Gezondheidsuitgaven € 2,884 per hoofd van de bevolking (9.8% van het bbp)
Gini-coëfficiënt 0.307
levensverwachting bij geboorte
Mannen: 78.0 jaar
Vrouwen: 83.4 jaar
Aandeel mensen met een goede tot zeer goede ervaren gezondheid Laag opleidingsniveau: 53.3%
Middelhoog opleidingsniveau: 70.2%
Hoog opleidingsniveau: 80.5%
Aandeel mensen zonder toegang tot gezondheidszorg Laag opleidingsniveau: 0.4%
Middelhoog opleidingsniveau: 0.1%
Hoog opleidingsniveau: 0.2%

 


De gegevens op deze pagina en kaart zijn voor het laatst bijgewerkt in januari 2021 en afkomstig van de  ECHI-gegevensinstrument (European Core Health Indicators) en Regionale statistieken van Eurostat​ Verken deze tools om veel meer indicatoren te vinden die de ongelijkheden en verschillen binnen en tussen landen kunnen aantonen.

De regio's op de kaart verwijzen naar de NUTS-classificatie (Nomenclatuur van territoriale eenheden voor statistieken). Meer informatie is beschikbaar hier.

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.
Meteen naar de inhoud