De Europese pijler van sociale rechten: een belangrijk instrument om de gezondheid voor iedereen te verbeteren

Het bouwen aan een meer inclusieve en eerlijkere Unie is een topprioriteit voor de Europese Commissie (EC). In maart 2016 presenteerde de EC een voorlopige schets van de Europese pijler van sociale rechten en lanceerde ze een brede openbare raadpleging. Een jaar later publiceerde de EC haar definitieve voorstel voor de Europese pijler van sociale rechten. De pijler bevat een aantal belangrijke beginselen en rechten ter ondersteuning van eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels en veerkrachtigere economische structuren. De pijler is ontworpen als kompas voor een hernieuwd proces van convergentie naar betere werk- en leefomstandigheden. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de eurozone, maar staat open voor alle EU-lidstaten.

De EPSR zal, wanneer geïmplementeerd, leiden tot een vermindering van gezondheidsongelijkheden – de onrechtvaardige en vermijdbare gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Ongeveer 90% van de ongelijkheden op gezondheidsgebied kan worden verklaard door financiële onzekerheid, sociale uitsluiting en gebrek aan fatsoenlijk werk en slechte arbeidsomstandigheden, evenals huisvesting van slechte kwaliteit[i]. Dit zijn de exacte gebieden die ook onder de EPSR vallen. Toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg is slechts verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de verschillen in gezondheidsstatus tussen verschillende sociaaleconomische groepen.

Vind hier de factsheet

Type
EuroHealthNet, overheids- / institutionele / volksgezondheidsdocument, beleids- en beleidsanalyse
thema
Werkgelegenheid, gezondheid op het werk, volwasseneneducatie, werkgelegenheid voor jongeren, financiële zekerheid, sociale bescherming, sociale inclusie, toegang tot zorg, armoede, bestuur, gezondheid in alle beleidsmaatregelen, economie van welzijn, gezondheidseffectbeoordeling, duurzame ontwikkeling
Land
Europa
Jaar
2020


Terug naar database