Leren van gelijkheidsacties Gezondheidseffectbeoordeling (verwerking en opleiding)

Het integreren van rechtvaardigheid in het effectbeoordelingsproces is een uitdaging omdat rechtvaardigheid een moeilijk te definiëren concept is, dat niet onderling wordt overeengekomen in de lidstaten (LS), met verschillende betekenissen in verschillende culturen. De gezamenlijke actie Equity Action is begonnen met het ontwikkelen van vaardigheden en capaciteit voor Health Impact Assessment (HIA) in heel Europa, met bijzondere aandacht voor het beoordelen van rechtvaardigheid. Als een HIA goed wordt uitgevoerd, kan dit een aanzienlijke impact hebben op beleids- en gezondheidsongelijkheden. Dit rapport is gebaseerd op de evaluatie- en reflectierapporten van Ben Cave Associates, feedback van MS-deelnemers, hun casestudy's en leren van peer-to-peer-presentaties.

Het rapport behandelt twee gebieden

  1. leren van het uitvoeren van de gezondheidseffectbeoordeling met een billijkheidsfocus en
  2. leren van het geven van de training zelf.

Vind het rapport hier. 

Type
EuroHealthNet, Tools
thema
Governance, gezondheid in alle beleidsterreinen, economie van welzijn, beoordeling van de gezondheidseffecten, duurzame ontwikkeling
Land
Europa
Niveau
Euro
Jaar
2011


Terug naar database