Gezondheidseffectbeoordeling: samenvattend verslag van de vragenlijst vóór de vergadering

Dit samenvattende rapport brengt de reacties van de lidstaten (LS) en partners die deel uitmaken van de Joint Action (JA) samen om een ​​beeld te schetsen van het gebruik en de impact van het Health Impact Assessment (HIA)-proces in de landen. Het samenvattende rapport geeft een overzicht van waar de verschillende lidstaten staan ​​met de HIA-methode, informatie over de verschillende expertise en middelen waarover de lidstaten beschikken met betrekking tot HIA en de afweging van rechtvaardigheid in het HIA-proces.

Auteur: S. Gunther

Vind het rapport hier. 

Type
EuroHealthNet, Tools
thema
Governance, gezondheid in alle beleidsterreinen, economie van welzijn, beoordeling van de gezondheidseffecten, duurzame ontwikkeling
Land
Europa
Niveau
Euro
Jaar
2011


Terug naar database