EU-kompas voor geestelijke gezondheid en welzijn

Het EU-kompas voor actie inzake geestelijke gezondheid en welzijn was een webgebaseerd mechanisme dat werd gebruikt om informatie over beleid en activiteiten van belanghebbenden op het gebied van geestelijke gezondheid te verzamelen, uit te wisselen en te analyseren. Tussen 2015-2018 communiceerde het Kompas informatie over het Europees actiekader voor geestelijke gezondheid en welzijn. Het hield toezicht op het beleid en de activiteiten op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn van EU-landen en niet-gouvernementele belanghebbenden door:

  • De identificatie en verspreiding van Europese goede praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid
  • Het verzamelen van gegevens over belanghebbenden en nationale activiteiten op het gebied van geestelijke gezondheid door middel van drie jaarlijkse enquêtes
  • De organisatie van drie jaarverslagen en forumevenementen
  • Het houden van workshops over geestelijke gezondheid in elk EU-land en in IJsland en Noorwegen
    Daarnaast werkte het EU Compass samen met de EU-Group of Governmental Experts on Mental Health and Wellbeing en niet-gouvernementele belanghebbenden bij de voorbereiding van vier wetenschappelijke artikelen.

Vind hier meer informatie. 

Type
EuroHealthNet, organisaties en initiatieven die werken aan gezondheidsongelijkheden
thema
Gezondheid van moeders, prenataal, kinderomstandigheden, gezondheid van adolescenten, onderwijs
Land
Europa
Niveau
Europees, nationaal
Jaar
2015


Terug naar database