DRIVERS voor Health Equity

DRIVERS (2012-2015) was een onderzoeksproject gefinancierd door het zevende kaderprogramma van de Europese Unie. Het belangrijkste doel van het DRIVERS-project is het verdiepen van het begrip van de relaties die in een Europese context bestaan ​​tussen enkele van de belangrijkste invloeden op de gezondheid in de loop van iemands leven – vroege kinderjaren, werkgelegenheid, inkomen en sociale bescherming. Daarnaast was het project gericht op het analyseren van de methoden die worden gebruikt om deze effecten te beoordelen, zodat ze kunnen worden verbeterd of nieuwe methoden kunnen worden ontwikkeld, om de differentiële resultaten van beleid en programma's op het gebied van gezondheidsgelijkheid beter te kunnen bepalen.

Vind hier meer informatie. 

Lees erover op de EU-actiepagina.

Type
EuroHealthNet, organisaties en initiatieven die werken aan gezondheidsongelijkheden, onderzoek
Thema
Werkgelegenheid, gezondheid op het werk, volwasseneneducatie, werkgelegenheid voor jongeren, financiële zekerheid, sociale bescherming, sociale inclusie, toegang tot zorg, armoede, gezondheid van moeders, prenataal, kinderomstandigheden, gezondheid van adolescenten, onderwijs
Land
Europa
Niveau
Nederlands
Jaar
2012


Terug naar database