Sociale uitkomsten contracteren

Sociale uitkomsten krimpen (SOC), ook bekend als uitkomstfondsen, is een nieuw mechanisme voor investeringen in gezondheidsbevorderende diensten. SOC's zijn contracten waarin alleen betalingen worden gedaan als vooraf overeengekomen sociale (of gezondheidsbevorderende) resultaten worden bereikt door het gefinancierde programma of de gefinancierde organisatie.

 

SOC's zijn anders dan een 'betaling per output'aanpak en sociale impact obligaties (SIB's). Het belangrijkste verschil is de opname van de investeerder in de ontwikkelingsfase. SOC's helpen deelnemende organisaties om hun prikkels af te stemmen om sociale resultaten te bereiken, terwijl ze ook overheidsuitgaven besparen door hun focus op preventie en het genereren van rendement op investeringen.

 

De voordelen van een resultaatgericht contractmodel komen voort uit haar benadering van het beheer van de openbare dienst die gericht is op het verbeteren van waarde en impact. Betalingsmechanismen kunnen verschillen, aangezien regelingen een deel van de vooruitbetaling of op activiteiten gebaseerde betaling kunnen omvatten die niet afhankelijk is van het behalen van een bepaald resultaat. Een of andere vorm van vooruitbetaling of 'fee-for-service' kan de regeling aantrekkelijker maken voor aanbieders en investeerders. Dit komt omdat de vergoeding kan worden gebruikt om de opstartkosten te helpen en het risico dat ze nemen bij het aangaan van het contract, vermindert.

Effectbeoordeling van ongelijkheden op gezondheidsgebied (HIIA)

Een instrument dat potentieel kan worden gebruikt bij financiële benaderingen en gezondheidsbevorderende diensten, is een Health Inequalities Impact Assessment (HIIA). Een HIIA is een hulpmiddel om de impact op mensen van het toepassen van een voorgesteld, nieuw of herzien beleid of praktijk te beoordelen. HIIA beoordeelt de impact op; ongelijkheden op gezondheidsgebied, mensen met beschermde kenmerken, mensenrechten en sociaaleconomische omstandigheden. Veel beleidsmaatregelen, plannen, voorstellen of besluiten kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid en mogelijk de ongelijkheid op gezondheidsgebied vergroten. Door een HIIA uit te voeren, kunnen de mogelijke effecten worden overwogen en actie worden ondernomen om die effecten te verminderen.

Effectbeoordelingen helpen om:

  • zorgen voor non-discriminatie
  • verbreden de toegang tot kansen
  • behartigt de belangen van mensen met beschermde kenmerken.

De HIIA moet worden uitgevoerd wanneer het beleid, het plan of het financiële instrument nog in ontwerp is. Het moet goed genoeg ontwikkeld zijn om de mogelijke effecten te begrijpen, maar niet zo ver ontwikkeld dat veranderingen niet mogelijk zijn als resultaat van de beoordeling.

 

Bekijk deze video en lees de onderstaande casestudy voor een voorbeeld van hoe sociale uitkomstcontracten in Zweden worden gebruikt om ziekteverzuim te verminderen en gezondheidsbevorderende werkplekken op te bouwen.

Casestudy