Openbare investeringsbanken

Een andere mogelijkheid voor aanzienlijke positieve veranderingen ligt bij openbare investeringsbanken. Als banken zoals de Europese Investeringsbank (EIB) of de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB) hun benadering verschuiven van traditionele 'harde' infrastructuurinvesteringen naar 'zachte' investeringen, kan dit een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn. Overheidsinvesteringsbanken, zoals de EIB, de CEB, de nationale stimuleringsinvesteringsbanken en anderen doen investeringen in de gezondheidssector. Met deze investeringen worden echter meestal dure 'harde' infrastructuren gefinancierd, zoals ziekenhuizen, en innovatie die voortkomt uit medisch onderzoek, technologie en apparatuur, gezondheidsinformatica en medische opleiding. Grote investeringen gaan nu ook naar crisisparaatheid volgens biomedische modellen. Hoewel belangrijk, hebben deze investeringen meestal minder invloed op het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied. Investeringen in meer psychosociale benaderingen van gezondheid, welzijn en veerkracht zullen schaarser worden.

 

De openbare investeringsbanken zijn echter aan het veranderen. Dankzij hun ervaringen met de voordelen van 'groene investeringen' in de klimaat- en infrastructuursector zijn publieke investeringsbanken dat wel steeds meer de voordelen onderzoeken van vergelijkbare sociaal bewuste investeringen in de gezondheids- en sociale sector. In Ierland zullen bijvoorbeeld 14 nieuwe centra voor eerstelijnszorg worden gebouwd na overeenstemming van een 70-jarige lening van € 25 miljoen van de Europese Investeringsbank.

 

Financiering van centra voor eerstelijnszorg door de Europese Investeringsbank, Ierland

Er zullen in heel Ierland 14 nieuwe centra voor eerstelijnszorg worden gebouwd na overeenstemming van een nieuwe lening van € 70 miljoen op 25 jaar van de Europese Investeringsbank in 2018. Dit is de eerste steun van de EIB voor investeringen in gezondheidszorg in Ierland en de eerste specifieke steun voor eerstelijnsgezondheidszorg. zorg overal in Europa. De nieuwe regeling op basis van publiek-private samenwerking (PPS) zal dat wel gebeuren ondersteuning van de verschuiving van ziekenhuisgebaseerde gezondheidszorg naar gemeenschapszorg dichter bij patiënten. De nieuwe centra voor eerstelijnszorg worden gebouwd in Sligo, Roscommon, Mayo, Galway, Limerick City, Waterford City, Tipperary, Wexford Town, Kildare en Dublin. Ze zullen basisgezondheidszorg verlenen, waaronder huisartsenpraktijken, ergotherapie, maatschappelijk werk en voedingsadvies. Op sommige locaties zullen ook aanvullende diensten worden verleend, waaronder geestelijke gezondheidszorg, tandheelkunde, verslavingszorg en een lokale ambulancebasis.

 

Financiering door de EIB vertegenwoordigt 49.5% van de totale investeringskosten van de nieuwe faciliteiten. Het project zal zijn medegefinancierd door commerciële kredietverstrekkers. Dit is het tweede gezondheidsproject dat door het EFSI wordt ondersteund.

 

Een of meer lokale en regionale autoriteiten zouden de investeringsbehoeften in verschillende sectoren waarover zij verantwoordelijk zijn (verstrekken of financieren, of beide) kunnen bundelen en rechtstreeks een lening kunnen aanvragen. De EIB-lening aan het Ierse National Development Finance Agency de bouw van 14 centra voor eerstelijnszorg in heel Ierland is een goed voorbeeld van hoe de Ierse autoriteiten wat verschillende investeringsprojecten hadden kunnen samenbrengen. Een ander voorbeeld is de Kaderkrediet van de EIB aan de stad Örebro in Zweden, dat via een 180-jarige longlening om 25 miljoen euro heeft verzocht om te investeren in 40 kleine tot middelgrote regelingen in onderwijs, kinderopvang en gemeentelijke huisvesting.

 

Lokale en regionale overheden zijn niet de enige instanties die projecten kunnen bundelen. Met de juiste push voor aanbieders en ondernemingen die leningen nodig hebben, banken kunnen ook verschillende projecten bundelen of zie mogelijkheden voor dergelijke ondersteuning voor ontwikkelingstoegang van de Europese Investeringsbank. Een voorbeeld hiervan is het programma voor slimme en duurzame steden van de Belgische bank Belfius WAAR Belfius en de EIB samen investeren in meer dan 100 verschillende projecten uit een breed scala van sectoren: milieu, gezondheid, ouderenzorg en digitaal. Een andere mogelijkheid is dat de dienstverleners zelf hun investeringsbehoeften bundelen en een special purpose vehicle creëren dat financiering kan aanvragen bij een investeerder.

 

Hoewel er enkele mogelijke voorbeelden zijn, is deze weg blijft grotendeels onontgonnen; gedeeltelijk verklaard door het gebrek aan ondersteuning en capaciteitsopbouw voor een dergelijke bundeling door lokale en regionale overheden. Sommige autoriteiten onderzoeken momenteel hoe ze dergelijke ontwikkelingen kunnen financieren, bijvoorbeeld via de begroting voor technische bijstand van het Europees Sociaal Fonds.

Casestudies