Privacybeleid

EuroHealthNet-beleid inzake gegevensverzameling, -opslag en -gebruik

EuroHealthNet zet zich in voor het beschermen en respecteren van de privacy. We voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens.

Dit beleid legt uit wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en opslaan, welke gegevens worden opgeslagen en hoe we deze beveiligen, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze aan anderen bekendmaken en hoe u toegang kunt vragen tot uw gegevens of laat het verwijderen.

Dit beleid wordt jaarlijks herzien en indien nodig bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op de EuroHealthNet-website. Door onze website of de contactformulieren te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid.

Vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@eurohealthnet.eu of door te schrijven naar EuroHealthNet, Wetstraat 67, B-1040 Brussel, België. U kunt ons ook bellen op + 32- (0) 2-235.03.20.

Hoe verzamelen we informatie van u?

We verkrijgen informatie over u wanneer u onze website bezoekt, u registreert voor een evenement, u aanmeldt voor een van onze mailings of nieuwsbrieven, of op een andere manier interesse toont om meer te weten te komen over EuroHealthNet. We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer u contact met ons opneemt over onze programma's, activiteiten of publicaties. In sommige gevallen kunnen we openbaar beschikbare gegevens verzamelen over organisaties en individuen die direct bij ons werk betrokken zijn.

Welke soort informatie wordt er van u verzameld?

Het type informatie dat wordt verzameld, kan bijvoorbeeld zijn:

 • Naam
 • Titel (voorvoegsel, achtervoegsel etc.)
 • Beroep / functietitel
 • Werkgever
 • Werkgevers adres
 • Professioneel e-mailadres
 • Professioneel telefoonnummer
 • Social media-profielen
 • IP-adres

Als een persoon ervoor kiest om persoonlijke informatie te verstrekken, wordt deze ook opgeslagen. Wanneer u zich aanmeldt voor een evenement, kunnen we speciale vereisten vastleggen, bijvoorbeeld met betrekking tot dieet- en mobiliteits- / toegangsbehoeften. Als ze ervoor kiezen, kan een persoon andere informatie sturen om op te nemen, maar dit is niet zo
standaard oefening.

Informatie over welke webpagina's worden geopend en wanneer wordt verzameld voor website-analysedoeleinden, maar geanonimiseerd.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We kunnen uw gegevens gebruiken om:

 • U updates sturen over EuroHealthNet, de Europese Unie of de activiteiten, programma's, evenementen of consultaties van leden.
 • U berichten sturen die u heeft aangevraagd en die voor u interessant kunnen zijn.

Wie heeft toegang tot uw informatie?

Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de informatie die door onze contacten wordt verstrekt. Onze database bevindt zich in de EU.

We zullen uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. We zullen uw gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden. Persoonlijke informatie wordt over het algemeen niet gedeeld met iemand buiten de organisatie.

Externe serviceproviders die namens ons werken:

We kunnen uw informatie af en toe delen met externe dienstverleners of onderaannemers en andere aangesloten organisaties om taken uit te voeren en namens ons diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om uw registratie voor een evenement te verwerken). Wanneer we echter een derde partij gebruiken
serviceproviders maken we alleen de persoonlijke informatie bekend die nodig is om de service te leveren. Houd er rekening mee dat we uw gegevens niet aan derden zullen verstrekken voor gebruik voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons hierom heeft verzocht, of als we hiertoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting. .

Uw keuzes

U heeft de keuze om al dan niet berichten van ons te ontvangen. Als u geen berichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven of afmelden voor mailings. U kunt ook op elk moment contact met ons opnemen om te controleren welke informatie we over u hebben en om uw informatie te verkrijgen
verwijderd uit ons systeem.

Hoe u uw gegevens kunt bijwerken

Als u uw e-mailadres wijzigt, of als een van de andere informatie die we hebben onjuist of verouderd is, stuur ons dan een e-mail op: info@eurohealthnet.eu, of schrijf ons op: Wetstraat 67, B-1040 Brussel, België. Als alternatief kunt u bellen met + 32- (0) 2-235.03.20.

Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen

EuroHealthNet maakt gebruik van beveiligde datanetwerken die worden beschermd door firewall- en wachtwoordbeveiligingssystemen die voldoen aan de industriestandaarden.

Zodra we uw informatie hebben ontvangen, streven we ernaar om de beveiliging ervan op onze systemen te waarborgen. Waar we een wachtwoord hebben verstrekt (of waar je hebt gekozen) waarmee je toegang hebt tot bepaalde delen van onze websites, ben je verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

Profiling

We kunnen uw professionele informatie analyseren om een ​​profiel van uw professionele interesses en voorkeuren te creëren, zodat we contact met u kunnen opnemen met informatie die voor u relevant is. We kunnen aanvullende informatie over u gebruiken wanneer deze beschikbaar is via externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. Als we bijvoorbeeld weten dat u aan het onderwerp gezond ouder worden werkt, sturen we u informatie over gerelateerde initiatieven.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die door andere organisaties worden beheerd. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website ‚dus we raden u aan om de privacyverklaringen op de andere websites die u bezoekt te lezen. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs niet als u deze opent via links op onze website.

16 of Under

We zijn bezorgd om de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger te beschermen. Als u 16 jaar of jonger bent, vraag dan uw ouder / voogd om toestemming voordat u ons persoonlijke informatie verstrekt.

Herziening van dit beleid

Dit beleid zal jaarlijks worden herzien. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in februari 2020.