Investeren en desinvesteren

Gezondheidsbevordering en bredere diensten die de gezondheid bevorderen, moeten realistische uitgangspunten hebben. Dit betekent beter gebruik van bestaande activa. Bijvoorbeeld het OESO-rapport over 'Verkwistende uitgaven in de gezondheidszorg'presenteerde alarmerende gegevens over verspilde middelen met schattingen variërend van een conservatieve 10% tot 34% van de uitgaven. De pandemie COVID-19 heeft ook een nieuw licht geworpen op de vraag naar behandelingen in de gezondheidszorg, die verder onderzocht moet worden. Een herschikking van middelen - het vrijmaken van middelen en bijgevolg de herinvestering - is een dringende prioriteit voor duurzame en veerkrachtige Europese gezondheidszorgstelsels.

 

Voor cross-overinterventies waarbij meerdere sectoren of grenzen betrokken zijn, betekent dit dat moet worden vastgesteld waar deze activa zich bevinden en hoe ze worden gebruikt binnen strategische en interventiespecifieke waardeketens (meest waardevolle activiteitsgebieden) en netwerken. Er zijn verschillende manieren om een ​​adequaat proces van desinvestering en herinvestering mogelijk te maken. Om effectief te zijn, moeten deze processen dat zijn transparant, systematisch en expliciet om het potentieel voor desinvestering in bepaalde interventies en technologieën te beoordelen.

Case studies