Verzekeringsfondsen

Verzekeringsfondsen, actief in de gezondheidsstelsels van veel landen, spelen een sleutelrol bij de financiering van gezondheidsdiensten. Verschillende Europese landen hebben ziekenfondsen in staat gesteld om preventief werk van openbare gezondheidsdiensten te financieren. Dit biedt een enorm potentieel voor het combineren van goed geplande gezondheidsbevorderende diensten en duurzame financiering. Het biedt ook een scala aan verschillende sectoren de mogelijkheid om mee te doen hun werk afstemmen op gemeenschappelijke doelen.

 

Bovendien vormen de potentiële besparingen voor verzekeringsfondsen een positieve cyclus die kan leiden tot verdere toename van de beschikbare financiering voor preventieve en gezondheidsbevorderende maatregelen. Andere institutionele beleggers en fondsen, zoals pensioenfondsen, zijn een andere potentiële bron van meer financiering die sectoroverschrijdend kan werken en positieve feedback kan genereren door de gezondheid en het welzijn te verbeteren, hun investeringsrendement te verhogen en de pensioenen voor een actieve vergrijzende bevolking te verhogen.

Case studies