Ethiek

Alle gezondheidsbevordering en gezondheidsbevorderende diensten moeten zorgvuldig worden gepland en gecontroleerd om meer voordelen voor de gezondheid en het welzijn voor iedereen te garanderen. Als deze extra investeringsopties niet goed worden beheerd, kunnen ze potentieel opleveren onbedoelde negatieve gevolgen, zoals toenemende ongelijkheid op gezondheidsgebied of verminderde dienstverlening, met name voor mensen die kwetsbaarder zijn of in moeilijke omstandigheden verkeren. Financiering van openbare diensten is een inherent ethische beslissing.

 

In deze e-gids bespreken we ethische richtlijnen tussen investeerders en diensten. We moeten echter benadrukken dat deze e-gids op geen enkele manier de invoering van tarieven of prijsverhogingen voor gebruikers van enige openbare dienst ondersteunt. Evenmin is het een oproep om de gemakkelijk bereikbare of gemakkelijk te financieren programma's te verkopen voor snelle financiële winst. In plaats daarvan doen we met deze e-gids een oproep om een ​​ethisch kader centraal te stellen bij beslissingen die worden genomen om gezondheidsbevorderende diensten en de gezondheid van alle mensen te verbeteren. Wat bedoelen we hiermee? Dat bedoelen we een ethisch perspectief houdt in dat rekening wordt gehouden met zowel maatschappelijke, ecologische, universaliteits- en transparantiefactoren als met financieel rendement. Financieel rendement mag niet de overhand krijgen.

 

In het centrum van gezondheidsbevorderende diensten staan ​​mensen. Voor al deze diensten moet de eerste prioriteit zijn om de gezondheid en het welzijn van alle mensen te verbeteren, ongeacht hun achtergrond, omstandigheden of hun vermogen om te betalen. Middelen voor preventie moeten worden gezien als een investering, niet als een kostenpost. De besparingen die op de totale gezondheidsbudgetten worden gerealiseerd, zijn aanzienlijk, vooral in een tijd van vergrijzing en stijgende behoeften, normen en kosten voor sociale zorg.

 

Een beoordeling die helpt bij het waarborgen van ethische dienstverlening

Een hulpmiddel dat potentieel kan worden gebruikt bij financiële benaderingen en gezondheidsbevorderende diensten is een Effectbeoordeling van ongelijkheden op gezondheidsgebied (HIIA). Een HIIA is een hulpmiddel om de impact op mensen van het toepassen van een voorgesteld, nieuw of herzien beleid of praktijk te beoordelen. HIIA beoordeelt de impact op; ongelijkheden op gezondheidsgebied, mensen met beschermde kenmerken, mensenrechten en sociaaleconomische omstandigheden. Veel beleidsmaatregelen, plannen, voorstellen of besluiten kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid en mogelijk de ongelijkheid op gezondheidsgebied vergroten. Door een HIIA uit te voeren, kunnen de mogelijke effecten worden overwogen en actie worden ondernomen om die effecten te verminderen.

 

 Effectbeoordelingen helpen om:

  • zorgen voor non-discriminatie
  • verbreden de toegang tot kansen
  • behartigt de belangen van mensen met beschermde kenmerken.

 

De HIIA moet worden uitgevoerd wanneer het beleid, het plan of het financiële instrument nog in ontwerp is. Het moet goed genoeg ontwikkeld zijn om de mogelijke effecten te begrijpen, maar niet zo ver ontwikkeld dat veranderingen niet mogelijk zijn als resultaat van de beoordeling.

 

Bezoek bijvoorbeeld Richtlijnen voor volksgezondheid in Schotland over HIIA