Karlijn Leenaars
Senior Adviseur
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Zorgverzekeraars - Gecombineerde leefstijlinterventies in Nederland

De Combined Lifestyle Intervention is een Nederlands voorbeeld van financiering van ziektekostenverzekeringen ter financiering van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Lees meer over deze aanpak in verzekeringsfondsen.

 

Het belangrijkste doel van Combined Lifestyle Interventions (CLI) is het initiëren en behouden van een gezonde levensstijl van de bevolking. Deze interventies omvatten advies en begeleiding bij het aanleren van gezonde eetgewoonten, een gezond bewegingspatroon en het omgaan met factoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals stress en slaapgebrek. Dit programma, dat twee jaar duurt, wordt op nationaal niveau uitgevoerd en omvat een eenjarig behandelprogramma en een eenjarig programma dat de duurzaamheid van de behaalde resultaten waarborgt.

Mensen met een verhoogd gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico komen voor vergoeding in aanmerking voor deze ingrepen. De indicatieve criteria hiervoor zijn te vinden in de Richtlijn Obesitas Nederlands Huisartsen Genootschap en in de Zorgstandaard Obesitas. De CLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering, die voor iedereen in Nederland verplicht is. Zorginstituut Nederland heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een belangrijke rol gespeeld om ervoor te zorgen dat de CLI wordt opgenomen in het basispakket van de zorg dat verzekerd is.

Hoe de gecombineerde leefstijlinterventie tot stand kwam

Er was geen specifieke kans om deze preventiediensten te ontwikkelen. In plaats daarvan heeft het meer dan tien jaar geduurd vanaf de publicatie van een rapport over hoe preventie in de gezondheidszorg kan worden ingepast in 2006 tot de opname van dergelijke interventies in de basisverzekeringen in 2018.

In 2008 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van het preventierapport een rapport uitgebracht over de kosteneffectiviteit van de CLI. Twee jaar later, na bestudering van alle wetenschappelijke gegevens en praktische bevindingen, concludeerde het Nederlands Zorginstituut dat CLI's een effectieve interventie zouden zijn om overgewicht en obesitas aan te pakken, en dat het zou passen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Als reactie daarop besloot het ministerie verschillende pilotprojecten uit te voeren om te kijken hoe de CLI's in de praktijk konden worden geïmplementeerd.

Als onderdeel van de voorbereiding heeft het RIVM een budget-impactanalyse van de CLI uitgevoerd om de benodigde kosten in te schatten. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft beleid opgesteld, inclusief tarieven en de voorwaarden voor financiering van de interventie. Het RIVM heeft de kwaliteit, effectiviteit en haalbaarheid van de beschikbare interventies beoordeeld en in 2018 drie daarvan erkend. In overleg met het Verbond van Nederlandse Zorgverzekeraars heeft het Nederlands Zorginstituut besloten welke interventies die door het RIVM zijn beoordeeld in de basisverzekering worden opgenomen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een beschrijving van de kosten- en prestatiespecificaties in het kader van de Wet marktordening zorg ontwikkeld, waarna zorgverzekeraars beschikbare interventies in hun verzekeringspakket hebben opgenomen. Het RIVM houdt namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toezicht op de uitvoering van de CLI.

Bepalen welke interventies u wilt opnemen

RIVM beoordeelt kandidaat Combineert Leefstijlinterventie (CLI) programma's op kwaliteit, effectiviteit en haalbaarheid. Als programmametingen effect hebben op gewichtsverlies, fysieke activiteit, determinanten van gedrag en kwaliteit van leven, wordt erkend dat dit eerste indicaties voor effectiviteit. Na de beoordeling geeft het RIVM advies aan het ministerie van VWS over welke behandelingen en interventies onder het basispakket vallen. Het definitieve besluit wordt genomen door de minister na overleg met de Tweede Kamer.

Momenteel zijn er drie CLI's geaccepteerd voor opname in het basisverzekeringspakket. Deze zijn beoordeeld op zowel proces als impact. Alle interventies hebben minimaal één voor- en één postmeting van resultaten na de behandelfase (jaar 1) en na de beoordelingsfase (jaar 2). Alle interventies tonen gewichtsverlies, verbetering van risicofactoren zoals bloedglucose en bloeddruk, en verbeterde fysieke activiteitsniveaus. Alle zorgverzekeraars hebben één of meerdere CLI's in hun zorgverzekeringspakket opgenomen.

Alle drie de opleidingen hebben een interventie-eigenaar die opleidingen geeft aan professionals die het betreffende programma willen aanbieden. Deze training is verplicht. Bovendien worden alle programma's geleverd met een handleiding en zijn er verschillende materialen beschikbaar voor de implementatie van het programma.

Voorafgaand aan de implementatie van een CLI, moet de professional:

  • Registreer als een professional die gekwalificeerd is om de CLI aan te bieden
  • Volg een training over het uitvoeren van het betreffende programma
  • Verkrijg een vergunning om de interventie uit te voeren
  • Sluit een contract af met de zorgverzekeraar
  • Werk samen met huisartsen en / of specialisten die de patiënt naar hen kunnen verwijzen

 

Het RIVM ontwikkelt en voert een monitoring- en evaluatieproces uit om vast te stellen hoe efficiënt en kosteneffectief CLI's zijn binnen het basispakket. Gegevens over gewichtsverlies en kwaliteit van leven, en de mate van betrokkenheid van deelnemers behoren tot de gemonitoorde factoren.

De impact van CLI's op gezondheidsgelijkheid

De verwachting is dat CLI's een positieve invloed hebben op de gezondheidsgelijkheid, aangezien deelnemers geen financiële bijdrage hoeven te leveren en er geen kosten zijn verbonden aan deelname. Als uit de resultaten blijkt dat de CLI echter niet kosteneffectief is, kan het ministerie besluiten om de tussenkomst uit het basispakket te schrappen.

Omdat CLI's vergoed worden vanuit de basisverzekering, heeft de overheid gezorgd voor een evenwichtige verdeling van de dienstverlening over verschillende bevolkingsgroepen. De basisverzekering is verplicht voor elke bewoner, dus het programma is beschikbaar voor elke volwassene die aan de inclusiecriteria voldoet. Deelname wordt niet in mindering gebracht op het eigen risico van de deelnemer en kost de deelnemers letterlijk niets, waardoor de toegang tot preventieve maatregelen voor alle inwoners van Nederland wordt bevorderd. In plaats van de deelnemer in rekening te brengen, betalen zorgverzekeraars rechtstreeks aan de leefstijlcoaches en zorgprofessionals die de interventies organiseren. Dat is nodig, omdat mensen uit lage inkomensgroepen vaker overgewicht en diabetes hebben, maar minder geld hebben om deel te nemen aan preventieve activiteiten. Opname in het basispakket betekent dat dit aanbod beschikbaar is voor een groep mensen die normaal gesproken niet kunnen deelnemen.

Vanaf 9 is € 2020 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van de dienst op doorlopende basis. Voor 2019 is € 6.5 miljoen gereserveerd.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.
Meteen naar de inhoud