Financiering

Welke EU-fondsen kunnen worden gebruikt om gezondheidsgelijkheid aan te pakken, en hoe kunnen gezondheidsbevorderende diensten worden gefinancierd?
Overheden moeten adequate gezondheids- en sociale diensten bieden, zodat individuen hun hoogst mogelijke gezondheidsstandaard kunnen bereiken1OECD / European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Litouwen: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris / European Observatory on Health Systems and Policies, Brussel.​ De budgetten voor de gezondheidszorg zijn echter inherent beperkt.

Huidige investeringsniveaus

De vraag naar openbare diensten stijgt door onze vergrijzing en de toenemende ziektelast volksgezondheid​ De investeringen van de publieke sector in onderwijs, gezondheid en sociale bescherming zijn echter 20% lager dan tien jaar geleden2Fransen, L., Del Bufalo, G., & Reviglio, E. (2018). Investeringen stimuleren in sociale infrastructuur in Europa. (Verslag van de Task Force op hoog niveau inzake investeren in sociale infrastructuur in Europa) discussienota (74) ​ De investeringskloof in de sociale infrastructuur in de EU (onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, sociale diensten) wordt geschat op 192 miljard euro / jaar. Bovendien is de investeringskloof in de gezondheidszorg toegenomen van 20 naar 70 miljard euro / jaar als gevolg van de COVID-19-crisis, ongeveer 0.6% van het bbp van de EU. Er zijn ook grote verschillen tussen landen3Werkdocument van de diensten van de Commissie "Identifying Europe's recovery needs", Europese Commissie, Brussel, 27.5.2020, DOI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

Als aanvulling op de inspanningen van de nationale regeringen om adequate openbare diensten te bieden, kunt u op deze pagina informatie vinden over:

  • De EU-begroting en financiering voor 2021-2027
  • Nieuwe manieren om te financieren en te investeren in gezondheidsbevorderende diensten

EU-financiering

EU-fondsen bieden onderbenutte kansen om veranderingen in de aanpak aan te brengen, initiatieven te testen, partnerschappen te initiëren en goede praktijken vast te stellen.

Lees meer over de belangrijkste EU-fondsen die kunnen worden gebruikt om de gezondheid te verbeteren en te verminderen gezondheidsverschillen.

Lees meer

E-gids voor financiën

De e-gids helpt gezondheids- en sociale zorgplanners, beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau bij het ontwikkelen en financieren van gezondheidsbevorderende diensten die de gezondheid en het welzijn van iedereen ten goede komen.

Lees meer

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimus veniam, quis nostrud exercise ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute Irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat niet proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.