EU-actie

Op deze pagina duiken we in op Europese maatregelen tegen gezondheidsverschillen. Wat zijn de initiatieven, programma's en projecten die zulke verschillen en de sociaaleconomische determinanten van gezondheid aanpakken?
Pandemieën, klimaatverandering en groeiende ongelijkheden vormen een steeds grotere bedreiging voor onze gezondheid. Deze uitdagingen overschrijden de grenzen, dus transnationale samenwerking is nodig om ze effectief aan te pakken. Europese landen werken al jaren samen op het gebied van gezondheid en sinds het Verdrag van Maastricht van 1992 heeft de Europese Unie verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid.

Meer informatie over de Europese instellingen vind je op gezondheidsverschillen de Pagina EU-instellingen.


 

De Europese gezondheidsunie

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), kondigde een initiatief aan voor een nieuw initiatief 'Europese gezondheidsunie' (EHU) in het Staat van de Unie adres in september 2020. Het initiatief om een ​​sterke EHU op te bouwen kwam tot stand toen de pandemiecrisis COVID-19 kritieke beperkingen heeft laten zien van de huidige structuren, diensten en benaderingen van volksgezondheid op EU-niveau.

In november 2020, de De EC heeft een aantal initiatieven voorgesteld geconcentreerd op crisisparaatheid en responsmaatregelenTegen februari 2021 had de EC eerste maatregelen voorgesteld om de samenwerking en coördinatie tussen Europese lidstaten te versterken naar een Europese gezondheidsunie.

Een van de vlaggenschipinitiatieven onder de paraplu van de Europese gezondheidsunie is Europa's plan voor kankerbestrijding - een politiek engagement om 'het tij tegen kanker te keren'. Het richt zich op:

 1. het voorkomen
 2. Vroegtijdige opsporing
 3. Diagnose en behandelingen
 4. Verbetering van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten en overlevenden.

Het voorkomen van kanker hangt samen met het verminderen van gezondheidsverschillen door middel van maatregelen op het gebied van determinanten van gezondheid​ Bovendien omvat het plan enkele specifieke maatregelen om de gezondheidsverschillen te meten en te verminderen - met name tussen landen.


 

Het Europees semester

Het Europees semester is de jaarlijkse cyclus van de coördinatie van het economisch en sociaal beleid van de EU. Het betreft met name hervormingen en wetgeving met betrekking tot overheidsuitgaven, werkgelegenheid, onderwijs en sociale en gezondheidszorg. Omdat het de sociaaleconomische determinanten van gezondheid en hervormingen in de gezondheidszorg beïnvloedt, is het een belangrijk instrument om gezondheidsverschillen aan te pakken.

Werkwijze

Het proces begint elk jaar in november met een beoordeling van de economische en sociale context van elke lidstaat. Het besluit in juli met de goedkeuring door de Raad van de EU van een reeks landspecifieke aanbevelingen. In de loop van het volgende jaar worden aanbevelingen gedaan door de lidstaten, die nationale hervormingsprogramma's over de voortgang zullen presenteren.

Hoe het Semester-proces is geëvolueerd

Het semester werd voor het eerst gecreëerd in 2010 als een mechanisme om fiscale en budgettaire kwesties aan te pakken. Het heeft het afgelopen decennium echter langzaam maar zeker de principes van gezondheid en sociale rechtvaardigheid opgenomen in zijn prioriteiten. Dit hangt ook samen met de introductie van de Europese pijler voor Sociale Rechten​ In 2019 hebben de politieke beleidslijnen van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de Commissie toegezegd de VN te integreren Sustainable Development Goals (SDG's) naar het Europees semester​ Dit is een unieke kans om mensen en hun gezondheid centraal te stellen in het economisch beleid.

COVID-19 en de Resilience and Recovery Facility (RRF)

Als reactie op de COVID-2020-crisis is het Europees semester in 19 gekoppeld aan de implementatie van een vernieuwde EU-dienst voor structurele hervormingen - de EU Resilience and Recovery Facility (RRF) met een totale waarde van 672.5 miljoen euro. Het doel van de EU RFF is:

 • om staten te helpen bij het aanpakken van reeds bestaande uitdagingen die in de context van het Europees semester zijn vastgesteld (met name de cycli 2019 en 2020)
 • om de beleidsdoelstellingen van de EU te verwezenlijken, met name de groene en digitale transities met het oog op het herstel van deze crisis.
MEER WETEN?

Lees het semesterrapport van EuroHealthNet Herstellen van de COVID-19-pandemie en zorgen Health Equity - de rol van het Europees semester hier

illustratie van het proces van het Europees semester en de herbeleving van ongelijkheden op gezondheidsgebied
Het Europees semester: landspecifieke aanbevelingen in mei en juni; Najaarspakket en jaarlijkse groeianalyse in november; landenrapporten in februari; en nationale programma's in maart en april.

 


 

De Europese Pijler van Sociale Rechten

Het Europese pijler voor Sociale Rechten ('EPSR' of 'sociale pijler') is een (niet-bindende) toezegging van de lidstaten om sociale uitdagingen aan te pakken en sociale rechten te waarborgen. Het heeft betrekking op gebieden die de gezondheid beïnvloeden, zoals:

 • onderwijs
 • werk
 • Arbeidsvoorwaarden
 • behuizing.

De pijler bestaat uit 20 principes, gestructureerd rond drie categorieën:

 1. gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
 2. eerlijke arbeidsomstandigheden en
 3. sociale bescherming en inclusie.

Een begeleidend 'Social scorebord'meet vooruitgang en trends. Het maakt ook vergelijking tussen landen mogelijk. Het scorebord bevat indicatoren over zaken als

 • formele kinderopvang
 • percentage dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting
 • zelfgerapporteerde onvervulde behoefte aan medische zorg.

Omdat veel van de principes in de pijler de sociale determinanten van gezondheidspeelt het een belangrijke rol bij het aanpakken van gezondheidsverschillen.

Daarnaast gaat principe 16 specifiek in op gezondheid. Het zegt dat: iedereen heeft recht op tijdige toegang tot betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit.

In 2017 is de sociale pijler geïntroduceerd en in maart 2021 wordt een actieplan gelanceerd. De sociale pijler is nu ook geïntegreerd in het semesterproces.

Ontdek EuroHealthNet's Factsheet over de Europese pijler van sociale rechten voor meer informatie.

Illustratie van de 3 gebieden van de sociale pijler en impact op gezondheid en gezondheidsgelijkheid


EU Child Guarantee

In de politieke beleidslijnen van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, werd de goedkeuring aangekondigd van een Kindergarantie​ Het doel is ervoor te zorgen dat elk kind in Europa dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting ('kinderen in nood') toegang heeft tot de meest elementaire rechten, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Meer specifiek is het doel ervoor te zorgen dat toegang wordt verkregen tot de diensten die essentieel zijn voor met name ontwikkeling en welzijn

 • voor- en vroegschoolse educatie en opvang
 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • voeding
 • behuizing
 • deelname aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.

De Europese Commissie zal naar aanleiding van haar mededeling 'Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities' in 2021 een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over een kindergarantie aannemen.

EU4Health

In 2020 kwam de reactie van de EU op de lessen die uit COVID-19 zijn getrokken via de EU4Health financieringsprogramma voor 2021-2027. Dit ambitieuze programma is bedoeld om veerkrachtige gezondheidsstelsels op te bouwen, onder meer door gezondheidsverschillen te verminderen. Dit omvat

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering in een vergrijzende bevolking,
 • digitale transformatie van gezondheidssystemen
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen.

Het heeft tot doel:

 • de EU beter voorbereiden op grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen;
 • gezondheidssystemen versterken zodat ze zowel epidemieën als uitdagingen op de lange termijn het hoofd kunnen bieden;
 • geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken
 • pleiten voor een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen
 • bevordering van medische en farmaceutische innovatie en groenere productie.

Andere EU-maatregelen, waaronder programma's, zoals de Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +) als Horizon Europe zal zorgen voor extra investeringen in de gezondheidssector als aanvulling op EU4Health. Voor meer informatie over EU4-gezondheid en Europese financiering, financiering en budgetten voor gezondheidsverschillen, bezoek de EU-financieringspagina.


 

EU Joint Actions

Een gemeenschappelijk optreden is een gezamenlijke actie die door de EU-lidstaten en de Commissie wordt medegefinancierd op het gebied van prioritaire gezondheidskwesties. Sommigen van hen werken aan gezondheidsverschillen en onderliggende sociale gezondheidsdeterminanten, zoals de onderstaande. De de Joint Actions hieronder staan ​​voorbeelden waar EuroHealthNet deel van uitmaakte. U kunt meer EU vinden Gezondheid Programma projecten CDL Super Session..

De algemene doelstelling van JAHEE is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van Europese burgers en het bereiken van meer gelijkheid in gezondheidsresultaten voor alle groepen in de samenleving in alle deelnemende landen en in Europa als geheel. Daarnaast zal JAHEE ook een specifieke focus hebben op zowel kwetsbare groepen als migranten.

Lees meer over JAHEE hieronder en op jahee.iss.it

CHRODIS PLUS hebben bijgedragen tot de vermindering van de last van chronische ziekten door de uitvoering van beleid en praktijken te bevorderen waarvan is aangetoond dat ze succesvol zijn. De ontwikkeling en uitwisseling van deze beproefde beleidsmaatregelen en projecten in EU-landen is de kerngedachte achter deze actie. Gezamenlijke actie CHRODIS was de voorloper van CHRODIS PLUS. Het was een pan-Europese samenwerking om goede praktijken voor chronische ziekten in de EU-lidstaten te identificeren, valideren, uitwisselen en verspreiden en om de opname ervan over lokale, regionale en nationale grenzen heen te vergemakkelijken. De focus lag op gezondheidsbevordering en primaire preventie, evenals de behandeling van diabetes en chronische aandoeningen met meerdere morbiditeiten.

Het JA MH-WB gericht op het opbouwen van een actiekader in het beleid inzake geestelijke gezondheid op Europees niveau en bouwt voort op eerder werk dat is ontwikkeld in het kader van het Europees pact voor geestelijke gezondheid en welzijn. Het doel van de JA MH-WB was om bij te dragen aan de bevordering van geestelijke gezondheid en welzijn, de preventie van psychische stoornissen en de verbetering van zorg en sociale inclusie van mensen met psychische stoornissen in Europa.

Dit Gemeenschappelijk optreden gericht op het vergroten van de effectiviteit van hiv-preventie in Europa door gebruik te maken van praktische tools voor kwaliteitsborging (QA) en kwaliteitsverbetering (QI). Quality Action ontwikkelde en paste QA / QI-tools aan, speciaal voor gebruik bij hiv-preventie. Het project leidde trainers en facilitators op om hiv-preventieprogramma's en -projecten in de hele EU te ondersteunen die de QA / QI-tools zullen toepassen.

Lees er meer over in onze databank.

Het Equity Action Gezamenlijk optreden gericht op het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied door te helpen het beleid op nationaal en regionaal niveau te verbeteren en de bijdrage van belanghebbenden te benutten. Het doel van het project was het promoten van een gezondheidsverschillen focus bij beleidsvorming door instrumenten te identificeren om beleidsvormingsprocessen te analyseren en te beïnvloeden, zoals: Gevolgen voor de gezondheid Assessments met een equityfocus en Health Equity Audits, evenals door te leren van praktijken. Het identificeerde zeven hoofdthema's voor het succesvoller implementeren van HiAP in de EU en produceerde enkele toptips om dit te bereiken.

Lees er meer over in onze database:

Equity Action heeft ook een tool ontwikkeld die een format biedt voor een gestructureerde discussie met belangrijke leiders en kampioenen voor HiAP binnen organisaties om de rol van gelijkheid in beleid te benadrukken.

 

Gezamenlijke actie inzake Health Equity Europe (JAHEE)

Het Gezamenlijke actie inzake Health Equity Europe (JAHEE)JAHEE-logo vormt een belangrijke kans voor de lidstaten om samen te werken om gezondheidsverschillen te verkleinen en meer gelijkheid in gezondheidsresultaten te bereiken voor alle groepen in de samenleving, in alle deelnemende landen en in Europa als geheel. Het loopt van 2018-2021. De algemene doelstelling van JAHEE is om

 • de gezondheid en het welzijn van Europese burgers verbeteren
 • meer gelijkheid bereiken in gezondheidsresultaten voor alle groepen in de samenleving in alle deelnemende landen en in Europa als geheel.

Daarnaast zal JAHEE ook specifieke aandacht besteden aan zowel kwetsbare groepen als migranten.De gezamenlijke actie omvat:

 • Actie integreren op ongelijkheid op gezondheidsgebied in nationaal beleid
 • Hoe gezondheidsverschillen te monitoren
 • Gezonde leefomgevingen
 • Migratie en gezondheid
 • Verbetering van de toegang tot gezondheids- en sociale diensten voor achterblijvers
 • Gezondheid en rechtvaardigheid in alle beleidsmaatregelen - Governance

Ga voor meer informatie naar jahee.iss.it

Structuur van de gezamenlijke actie inzake ongelijkheden op gezondheidsgebied


 

Andere door de EU gefinancierde initiatieven en Europese maatregelen ter bestrijding van gezondheidsverschillen

Naast EU-beleidsmaatregelen bevordert de EU ook onderzoek, innovatie en samenwerking op Europees niveau via haar kaderprogramma (FP) voor onderzoek en innovatie, dat zeven jaar beslaat. Het huidige kaderprogramma heet Horizon Europe, voor de periode 2021 - 2027. De KP's voorzien in financiering voor een verscheidenheid aan projecten op het gebied van gelijkheid in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft het Europees Parlement een aantal aanbestedingen gedaan voor projecten die gericht zijn op gezondheidsgelijkheid. De onderstaande projecten zijn voorbeelden waar EuroHealthNet deel van uitmaakte. U kunt meer door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten vinden CDL Super Session..

Vind meer projecten in de our Health Equity resource-database.

ERVEN onderzocht de verbanden tussen onze leef-, bewegings- of consumptiepatronen en het milieu, onze gezondheid en gelijkheid. Dit grootschalige Horizon 2020-initiatief, gecoördineerd door EuroHealthNet, bracht experts uit de gezondheid, het milieu en andere sectoren, waaronder technologie, samen om beleid, praktijken en innovaties te onderzoeken die ons gedrag kunnen beïnvloeden om een ​​'triple win' te behalen.

Het doel van de Pilootproject Health4LGBTI was om ons begrip te verbeteren over hoe de specifieke gezondheidsongelijkheden die worden ervaren door lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) het beste kunnen worden verminderd. Het was gericht op overlappende ongelijkheden als gevolg van discriminatie en oneerlijke behandeling op andere gronden (bijv. Leeftijd, status, inkomen).

Lees er meer over in onze databank.

Dit pilootproject steun verleend voor het delen van kennis en beleidsontwikkeling om de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU te verminderen, met de nadruk op levensstijl determinanten zoals alcoholgebruik, voeding en lichaamsbeweging, met name in lidstaten met de grootste behoeften.

Dit was een webgebaseerd mechanisme gebruikt om informatie over beleid en activiteiten van belanghebbenden op het gebied van geestelijke gezondheid te verzamelen, uit te wisselen en te analyseren. Het kompas heeft informatie verstrekt over het Europees actiekader voor geestelijke gezondheid en welzijn. Het hield toezicht op het beleid en de activiteiten op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn van EU-landen en niet-gouvernementele belanghebbenden.

Lees er meer over in onze databank.

Kwetsbaar manieren onderzocht om de gezondheid te verbeteren van mensen die in kwetsbare en geïsoleerde situaties in heel Europa leven. Het is gericht op negen specifieke kwetsbare en geïsoleerde bevolkingsgroepen, zoals kinderen en gezinnen uit kansarme milieus, langdurig werklozen, daklozen en gevangenen.

Het strategische aanpakken Determinanten om ongelijkheid op gezondheidsgebied te verminderen Via 1) Ontwikkeling van jonge kinderen, 2) Eerlijke werkgelegenheid realiseren, en 3) Sociale bescherming). Dit onderzoeksproject was gericht op het verdiepen van het begrip van de relaties die in de Europese context bestaan ​​tussen enkele van de belangrijkste invloeden op de gezondheid in de loop van het leven van een persoon, en om oplossingen te vinden om de gezondheid te verbeteren en ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen door middel van beleid en praktijk op die gebieden. .

Lees er meer over in onze databank.

Dit project gericht op het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen om de gezondheidsgelijkheid in de vergrijzende bevolking te verbeteren.

Dit project gericht op het identificeren van maatregelen die de sociaaleconomische gradiënten in de gezondheid van kinderen en jongeren in de EU kunnen verhogen.

Lees er meer over in onze databank.

Andere door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatie-initiatieven die gezondheidsverschillen aanpakken, kunnen via deze website worden gevonden lijst met databases.


 

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.