De link leggen: gendergelijkheid en gezondheid

Terwijl de COVID-19-pandemie iedereen heeft bedreigd volksgezondheid, was de impact verschillend voor mannen en vrouwen, als gevolg van de onderliggende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Deze EuroHealthNet Policy Précis onderzoekt de verbanden tussen geslacht, gezondheid en ongelijkheden tijdens de pandemie en daarvoor. Er wordt ook gekeken naar praktijken uit Oostenrijk, Italië, Finland en Ierland die deze ongelijkheden aanpakken.

De publicatie onderzoekt de paden waarin systematische ongelijkheden, zoals de werkgelegenheidskloof en de digitale genderkloof, leiden tot ongelijkheden op het gebied van gezondheid en sociaal en economisch welzijn gedurende de hele levensloop. Het onderzoekt hoe de huidige pandemie deze ongelijkheden verder vergroot. Voorbeelden van goede praktijken uit EU-lidstaten illustreren hoe landen vooruitgang kunnen boeken. Deze omvatten anti-geweld centra die ook de plegers van geweld rehabiliteren, en een gendergevoelige werkplek gezondheidsbevordering.

Vind hier de Policy Précis. 

Type
EuroHealthNet, overheids- / institutionele / volksgezondheidsdocument
thema
Digitaal, ehealth en mhealth, digitalisering, gezondheidsgeletterdheid, werkgelegenheid, gezondheid op het werk, volwasseneneducatie, werkgelegenheid voor jongeren, groepen die kwetsbaar zijn: vrouwen, etnische minderheden, LGBTI +, migranten, handicaps, gezondheidszorgstelsels en -diensten, eerstelijnsgezondheidszorg, geïntegreerde systemen, preventiediensten, gezondheidswerkers
Land
Europa
Niveau
Europese
Jaar
2021


Terug naar database