EU-kompas voor geestelijke gezondheid en welzijn

The EU-Compass for Action on Mental Health and Wellbeing was a web-based mechanism used to collect, exchange and analyse information on policy and stakeholder activities in mental health. Between 2015-2018 the Compass communicated information on the European Framework for Action on Mental Health and Well-being. It monitored the mental health and wellbeing policies and activities of EU countries and non-governmental stakeholders through:

  • De identificatie en verspreiding van Europese goede praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid
  • Het verzamelen van gegevens over belanghebbenden en nationale activiteiten op het gebied van geestelijke gezondheid door middel van drie jaarlijkse enquêtes
  • De organisatie van drie jaarverslagen en forumevenementen
  • Het houden van workshops over geestelijke gezondheid in elk EU-land en in IJsland en Noorwegen
    Daarnaast werkte het EU Compass samen met de EU-Group of Governmental Experts on Mental Health and Wellbeing en niet-gouvernementele belanghebbenden bij de voorbereiding van vier wetenschappelijke artikelen.

Vind hier meer informatie. 

Type
EuroHealthNet, organisaties en initiatieven die werken aan gezondheidsongelijkheden
thema
Gezondheid van moeders, prenataal, kinderomstandigheden, gezondheid van adolescenten, onderwijs
Land
Europa
Niveau
Europees, nationaal
Jaar
2015


Terug naar database