Praktijk

Er zijn veel voorbeelden van praktijkprojecten en maatregelen die helpen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Zulke praktijken kunnen plaatsvinden binnen het gezondheidssysteem, bijvoorbeeld in de vorm van bevolkingsonderzoeken voor kanker in groepen die kwetsbaarder zijn. Maar ze kunnen ook plaats vinden in andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om het openbaar vervoer toegankelijker te maken en daarmee vervuiling in kwetsbare buurten tegen te gaan.

 

Voorbeelden van succesvolle praktijken om gezondheidsverschillen te verkleinen die in heel Europa plaatsvinden, zijn beschikbaar in onze database.

 


Praktijken om gezondheidsverschillen te verminderen

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar hoe gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind. Nog steeds worden nieuwe aanpakken en ideeën bedacht.

De historische context, benaderingen van bestuur en 'tradities' van landen verschillen, en beïnvloeden de mate en aard van hun reactie op gezondheidsverschillen. Evenzo hebben verschillende instellingen en contexten verschillende behoeften.

Het verzamelen en delen van voorbeelden van praktijken om gezondheidsverschillen en de resultaten daarvan te verminderen, kan informeren en inspireren tot verdere actie om regeringen aan te moedigen "Doe iets, doe meer of doe het beter"1WIE / Europa | Publicaties - Beoordeling van sociale determinanten en de volksgezondheid verdelen in de WHO Europese regio. Samenvatting (2013) om ze te verminderen, met name bij het plannen van het herstel van de huidige pandemie.

Praktijken om gezondheidsverschillen te verminderen omvatten alomvattende strategieën - met vastgestelde doelen, evenals meer specifieke initiatieven en programma's. Bijvoorbeeld:

Uitgebreide strategieën:

De Schotse en Welshe regeringen kiezen voor een 'hele regering'-benadering, met specifieke strategieën voor samenwerking tussen sectoren op nationaal en gemeenschapsniveau.2Zie: Stegeman, I en Kuipers Y. Health Equity en regionale ontwikkeling in de EU. Toepassing van EU-structuurfondsen. Equity-actie. 2013

 • In Wales bijvoorbeeld, zegt de Wet op de toekomstige generatiesdat alle overheidsinstanties moeten streven naar zeven ‘welzijnsdoelen’. Deze omvatten zaken als ‘een gezonder Wales’, ‘een gelijker Wales’, ‘vaardigheden en banen opbouwen’ en ‘een innovatieve, productieve en koolstofarme samenleving creëren’. Als onderdeel van de wetgeving moeten raden van bestuur de belangrijkste partners en bezorgdiensten samenbrengen. Samen voeren ze een ‘welzijnsbeoordeling’ uit voor hun gebied, rekening houdend met gezondheids-, sociale, economische, ecologische en culturele kwesties. Vervolgens plannen ze hoe ze zullen samenwerken om het welzijn te verbeteren en de problemen aan te pakken die ze hebben vastgesteld. Het aanpakken van ongunstige ervaringen uit de kindertijd (ACE's) is bijvoorbeeld naar voren gekomen als een aandachtspunt voor de meeste raden van bestuur3Een stem voor toekomstige generaties in Wales. De Health Foundation

De nationale regering van Denemarken4Gezondheid Ongelijkheid - determinanten en beleid - Finn Diderichsen, Ingelise Andersen, Celie Manuel, Anne-Marie Nybo Andersen, Elsa Bach, Mikkel Baadsgaard, Henrik Brønnum-Hansen, Finn Kenneth Hansen, Bernard Jeune, Torben Jørgensen, Jes Søgaard, 2012 (sagepub. com) en de stad Malmö in Zweden onderzochten waarom de gezondheidsverschillen binnen hun grenzen toenamen. Ze waren geïnspireerd door de WHO-commissie voor de sociale determinanten van Gezondheid 5http://malmo.se/Kommun--politik/Socialt-hallbart-Malmo/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Commission-for-a-Socially-Sustainable-Malmoe-in-English.html​ De aanbevelingen van de commissie in Malmö hebben betrekking op 24 doelstellingen en 72 acties
verdeeld in zes domeinen:

 1. verbetering van de omstandigheden in de kindertijd en adolescentie;
 2. woonomgeving en stedenbouw;
 3. onderwijs;
 4. inkomen en werk;
 5. gezondheidszorg;
 6. duurzame ontwikkeling6Commissie voor een sociaal duurzame Malmö - Malmö stad (malmo.se)

Een netwerk van lokale autoriteiten in Engeland werkt ook samen om een ​​'verdiepte'Marmot 'aanpak.

Specifieke programma's:

Het bevorderen van betaalbare, hoogwaardige prenatale en vroege voorzieningen wordt algemeen beschouwd als een van de meest effectieve benaderingen om ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen. De EU Horizon 2020 DRIVERS onderzoeksproject ontdekte bijvoorbeeld dat de vroege kinderjaren interventies het bieden van intensieve ondersteuning en die gericht zijn op het ontwikkelen van de vaardigheden van ouders en kinderen laten de beste uitkomsten zien. De positieve opvoedingsinterventie in Spanje is zo'n programma. Het versterkt de capaciteiten van ouders om kinderen te koesteren, in hun kracht te zetten, te begeleiden en te erkennen als individuele individuen. Bovendien is er een 8-uur durende online training die gratis online beschikbaar is. Het bevat ook een website over een gezonde levensstijl 'estilos de vida saludable' met kwaliteitsinformatie en praktische hulpmiddelen, zoals voorbeelden van wekelijkse bewegingsschema's voor kinderen van 3-4 jaar.

Gezonde Overvecht is ontwikkeld in een achterstandswijk in Utrecht (Utrecht Overvecht), als antwoord op de behoeften van lokale eerstelijnszorgprofessionals (oa huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, Jeugdgezondheidszorg, wijkverpleegkundigen). Ze gingen in op wat zij beschouwden als niet-duurzame werkgerelateerde druk, en definieerden een gedeelde visie over hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Ze waren het er allemaal over eens om allemaal hetzelfde interviewmodel (4D-model) te gebruiken om de problemen van hun patiënten methodisch in kaart te brengen. Het model onderzoekt lichaam, geest, sociaal en relaties / netwerk, en welke problemen er zijn. Ze creëerden ook directe communicatielijnen tussen sectoren. Healthy Overvecht is een succes. Het is nu getest in twaalf andere achterstandswijken in de steden Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

In Finland zijn alle scholen in principe multi-service7Kangas, O. (2020d). Diepgaande evaluatie van beleid / programma's / projecten: scholen voor meerdere diensten in Finland. Intern document, tweede fase van de haalbaarheidsstudie voor een kindergarantie (FSCG2).​ Dat betekent dat ze naast onderwijs van hoge kwaliteit ook een breed scala aan gezondheids- en sociale diensten bieden, zoals gratis maaltijden en recreatieve activiteiten. Ze kunnen ook huisvesting bieden aan kinderen die het nodig hebben vanwege de lange reisafstanden (dwz kinderen die in Lapland wonen). Het doel is om bij te dragen aan gezonde eetgewoonten en de algehele gezondheid van studenten te bevorderen door middel van schoolmaaltijden. Schoolgezondheidszorg, met zijn regelmatige gezondheidscontroles, heeft tot doel de gezondheid van de leerlingen te ondersteunen en potentiële gezondheidsproblemen zo vroeg mogelijk te ontdekken. Volgens alle analyses die zijn gebaseerd op Program for International Student Assessment (PISA), presteert het Finse schoolsysteem niet alleen goed op het gebied van leerresultaten, maar ook op het gebied van gelijke kansen.

De jeugd die zich bewust is van geestelijke gezondheid (YAM) programma helpt tieners te onderzoeken hoe ze hun eigen geestelijke gezondheid kunnen beschermen en de mensen om hen heen kunnen ondersteunen. YAM laat veelbelovende resultaten zien - groepen die de programma-show hebben voltooid met significant verminderde niveaus van matige tot extreme depressie, en een afname van zelfmoordpogingen en ideevorming. YAM wordt wereldwijd gedistribueerd via een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf, Mental Health in Mind International AB (MHiM), een KMO opgericht door onderzoekers van het Karolinska Institute die het programma hebben ontwikkeld met steun van het Karolinska Institute in Zweden. Het wordt momenteel geïmplementeerd en geëvalueerd in heel Europa (Zweden, Oostenrijk, Frankrijk, Noorwegen en het VK), evenals in Australië, India en de Verenigde Staten. Tot op heden hebben meer dan 100,000 jongeren deelgenomen aan YAM.


Aanvullende praktijken

Aanvullende praktijken die kunnen bijdragen aan het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied zijn te vinden in het EU-portaal voor beste praktijken op het gebied van Gezondheidsbevordering, Ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten. Gelijkheid is een kerncriterium voor opname.

EuroHealthNet heeft een Thematische werkgroep (TWIG) over ‘goede’ of ‘beste praktijken’ portalen waar leden de 'kerncriteria' onderzoeken die centraal staan ​​in alle portals. Het Health Promotion Documentation Centre (DoRS) en het National Institute of Health (ISS) hebben bijvoorbeeld zo'n portaal ontwikkeld dat specifiek gericht is op het delen van equity-georiënteerde praktijken: Catalogus van op aandelen gerichte acties (CARE).

Projecten die werkgelegenheid en mobiliteit versterken, onderwijs verbeteren en iedereen een kans geven en worden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn online te vinden.

Het Gemeenschappelijk optreden van de EU inzake ongelijkheden op gezondheidsgebied implementeert en evalueert ook een breed scala aan maatregelen van de EU-lidstaten met betrekking tot monitoring, gezonde leefomgevingen, migratie en gezondheid, verbetering van de toegang tot gezondheids- en sociale diensten, en governance / Health in All Policies.

Bent u op zoek naar meer informatie over door de EU gefinancierde acties die ongelijkheden op gezondheidsgebied aanpakken?


COVID-19 en Health Equity Practices

Enkele specifieke praktijken die kunnen bijdragen aan het verminderen van bestaande ongelijkheden op gezondheidsgebied als gevolg van de Covid-19-pandemie zijn onder meer:


Het EuroHealthNet-oefenplatform

Het praktijkplatform van EuroHealthNet ondersteunt acties om de gezondheidsverschillen in landen en in heel Europa te verminderen. Het Platform bekijkt hoe onderzoek en beleid kunnen worden toegepast.

Het Platform helpt organisaties om capaciteit op te bouwen en kennis te delen over 'wat werkt'. Door deze uitwisseling zijn ze in staat om middelen te versterken, samen te werken en internationale initiatieven vorm te geven. Het platform ondersteunt leden om EU-financieringsinstrumenten te gebruiken om kosteneffectieve en duurzame gezondheidspraktijken, -beleid en -programma's te implementeren.

Elk jaar organiseert EuroHealthNet 'Country Exchange Visits' waarbij senior medewerkers van EuroHealthNet-lidorganisaties elkaar bezoeken om te bespreken hoe zij gemeenschappelijke problemen aanpakken. Deze bezoeken zijn een gelegenheid om goede praktijken onder de aandacht te brengen, te analyseren, feedback te ontvangen en vervolgacties te initiëren. Hoewel de bezoeken alleen beschikbaar zijn voor leden, kunt u verslagen van de bijeenkomsten en beschrijvingen van de praktijken vinden door te zoeken op 'studiebezoek' in onze databank. Recente evenementen hebben betrekking op:

 • De bevordering van psychosociale gezondheid: multidisciplinaire, geïntegreerde en institutionele benaderingen om gewelddadig gedrag te voorkomen en slachtoffers van geweld te ondersteunen. Gehost door het directoraat voor burgerschapsrechten en sociale cohesie van de regio Toscane, Italië.
 • Bevordering van gezonde voeding bij kinderen. Georganiseerd door de Oostenrijkse Stichting Gezondheidsbevordering (FGÖ).
 • ongelijkheid op gezondheidsgebied, de-institutionalisering en sociale inclusie van mensen met chronische ziekten en geestelijke gezondheidsproblemen. Georganiseerd door het Bulgaarse Nationale Centrum voor Volksgezondheid en Analyses in Sofia (NCPHA).
 • Alle jonge kinderen een gezonde start geven: een uitwisseling over evidence-based interventies. Gehost door Santé Publique France in Saint-Maurice, Frankrijk.
 • Gezondheid voor migranten en vluchtelingen, georganiseerd door Prolepsis.
 • Benaderingen voor zelfmoordpreventie en geestelijke gezondheidsbevordering in Stockholm en in de Europese Unie. Georganiseerd door Stockholm County Council: Health Care Services en het National Center for Suicide Research and Prevention of Mental lll-Health (NASP).

Voor meer informatie over het werk van het platform en hoe u kunt deelnemen, bezoek onze website.

 


 

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.