Dikjarazzjoni konġunta: Żmien għal Pjattaforma Ewropea ta' Kura fit-Tul ambizzjuża

Fid-dawl tal-avveniment ta' Livell Għoli tal-presidenza Belġjana tal-UE dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li qed isir f'La Hulpe fil-15 u s-16 ta' April 2024, kif ukoll l-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin, 16-il organizzazzjoni Ewropea jappellaw lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE. biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-Pilastru 18 dwar id-dritt għall-kura fit-tul taħt il-leġiżlatura 2024-2029 li jmiss, u tibda bil-ħolqien ta' Pjattaforma Ewropea għall-Kura fit-Tul. Dan huwa l-ewwel pass essenzjali biex jiġu kkoordinati l-miżuri urġenti meħtieġa biex jiġu indirizzati n-nuqqas ta’ investiment, il-protezzjoni soċjali inadegwata, in-nuqqas ta’ enfasi fuq il-persuna u n-nuqqas ta’ persunal fil-kura fit-tul. Fl-aħħar nett, f'konformità mas-sejħa tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Futur tal-Protezzjoni Soċjali, il-kura fit-tul għandha tkun appoġġata minn politiki ekonomiċi li jagħtu prijorità lin-nefqa tal-kura mhux bħala spiża, iżda bħala investiment biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-ekonomija tal-Ewropa.

Aqra l-istqarrija konġunta hawn.

tip
Organizzazzjonijiet u Inizjattivi li Jaħdmu fuq l-Inugwaljanzi fis-Saħħa
Tema
Governanza, Saħħa fil-Politiki Kollha, Ekonomija tal-Benesseri, Valutazzjoni tal-Impatt fuq is-Saħħa, żvilupp sostenibbli
pajjiż
Ewropa
Livell
Ewropea
Sena
2024


Lura għad-Database