Rapport Eurydice: il-bini tal-kompetenzi tas-sostenibbiltà fost l-istudenti

Dan ir-rapport mill-Eurydice jesplora approċċi skolastiċi kollha għas-sostenibbiltà, jeżamina sa liema punt it-'tagħlim għas-sostenibbiltà' huwa parti mill-attivitajiet tal-iskola u l-appoġġ mogħti lill-għalliema u lill-mexxejja tal-iskejjel biex tiġi ffaċilitata din l-integrazzjoni. Ikopri edukazzjoni primarja u sekondarja ġenerali u analiżi:

  • Kif u sa liema punt is-sistemi edukattivi Ewropej jinkludu t-tagħlim għas-sostenibbiltà fil-kurrikuli tagħhom.
  • Kif is-sistemi edukattivi Ewropej jippreparaw u jappoġġaw lill-għalliema u lill-mexxejja tal-iskejjel tagħhom fit-twassil tal-edukazzjoni dwar is-sostenibbiltà.

Il-kompetenzi tas-sostenibbiltà msemmija f'dan ir-rapport huma definiti fuq il-bażi tal-qafas Ewropew GreenComp. Is-sors tad-dejta huwa stħarriġ immexxi minn Eurydice madwar 39 sistema edukattiva Ewropea dwar politiki u miżuri ta’ appoġġ.

Aqra r-rapport hawn.

tip
Dokument tal-Korp Statutorju Governattiv / Istituzzjonali / tas-Saħħa Pubblika
Tema
Saħħa materna, qabel it-twelid, kundizzjonijiet tat-tfulija, saħħa adolexxenti, edukazzjoni
pajjiż
Ewropa
Livell
Ewropea
Sena
2024


Lura għad-Database