Aċċess għat-tfal fil-bżonn għas-servizzi ewlenin tal-Garanzija Ewropea tat-Tfal

Dan ir-rapport min-Netwerk Ewropew għall-Analiżi tal-Politika Soċjali (ESPAN) jeżamina sa liema punt is-sitt servizzi ewlenin koperti mill-Garanzija Ewropea tat-Tfal huma faċilment aċċessibbli u affordabbli għat-tfal fi djar bi dħul baxx madwar l-UE.

Is-sitt servizzi jkopru:(i) aċċess effettiv u ħieles għal ECEC ta' kwalità għolja; (ii) aċċess effettiv u ħieles għall-edukazzjoni u attivitajiet ibbażati fl-iskola; (iii) aċċess effettiv u ħieles għal mill-inqas ikla waħda tajba għas-saħħa kull jum skolastiku; (iv) aċċess effettiv u ħieles għall-kura tas-saħħa; (v) aċċess effettiv għal nutrizzjoni sana; u (vi) aċċess effettiv għal akkomodazzjoni adegwata.

Ir-rapport sab li filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE għandhom mekkaniżmi fis-seħħ biex jiżguraw aċċess għal kull wieħed minn dawn is-servizzi, dawn il-mekkaniżmi jvarjaw b’mod konsiderevoli fil-firxa. Hemm diversi ostakli finanzjarji u mhux finanzjarji għall-aċċess għal dawn is-servizzi. Fost l-ostakli mhux finanzjarji, l-istudju jindika disparitajiet ġeografiċi wiesgħa f'ħafna pajjiżi li joħolqu inugwaljanzi fl-aċċess – partikolarment bejn iż-żoni urbani u rurali.

Aqra r-rapport, hawn.

tip
Politika u Analiżi tal-Politika, Riċerka
Tema
Sigurtà finanzjarja, protezzjoni soċjali, inklużjoni soċjali, aċċess għall-kura, faqar, saħħa materna, prenatali, kundizzjonijiet tat-tfulija, saħħa ta 'l-adolexxenti, edukazzjoni
pajjiż
Ewropa
Livell
Ewropea
Sena
2023


Lura għad-Database