Vai Eiropas pusgads nodrošinās vienlīdzību veselības jomā? Atveseļošanās un noturības plānu secinājumi astoņās dalībvalstīs

EuroHealthNet ir sācis savu jaunāko analīzi par Eiropas Savienības (ES) ekonomikas un sociālās politikas koordinācijas 2022. gada ciklu, kas pazīstams kā Eiropas pusgads. Pamatojoties uz intervijām ar sabiedrības veselības ekspertiem, analīzē aplūkota ES atveseļošanas un noturības instrumenta izmantošana astoņās dalībvalstīs un tā ietekme uz vienlīdzību un labklājību veselības jomā. Šī savlaicīga uzsākšana sakrīt ar politikas debatēm par 2023. gada Eiropas pusgada ciklu Eiropadomē (EPSCO), kas notiek šodien, un papildina notiekošo pārskatīšanu par to, vai Atveseļošanas un noturības instruments joprojām atbilst mērķim.

Šeit atrodiet EuroHealthNet 2022. gada Eiropas pusgada analīzi.

EuroHealthNet starpvalstu analīze nodrošina unikālu ieskatu integrētā darba praksē un reformās, ko rosināja Eiropas pusgads un atveseļošanas instruments. Analīzes rezultātā tiek izstrādāti ieteikumi ES iestādēm un dalībvalstīm par to, kā tās var uzlabot vienlīdzību un labklājību veselības jomā.

EuroHealthNet aicina ES iestādes un dalībvalstis:

  • Atzīt sabiedrības veselības vērtību, kas ir daļa no plašākas veselības sistēmas, kā arī atveseļošanās un noturības reformu stratēģijas. Tas ietver, piemēram, garīgās veselības veicināšanas un primārās un kopienas aprūpes stiprināšanu, karjeras pievilcības uzlabošanu veselības un aprūpes nozarē, ieguldījumus profilaksē un digitālās veselības pratības uzlabošanu, jo īpaši neaizsargātajās grupās.
  • Veicināt un veicināt labāku un pārredzamāku saziņu starp politikas veidotājiem, profesionāļiem un sabiedrību par to, kā tiek izlietots Atveseļošanas un noturības instruments. Labāka pārredzamība un komunikācija ir laba demokrātiskā prakse, un tā var ļaut dalībniekiem visās dalībvalstīs mācīties un iedvesmot vienam otru.
  • Izstrādāt visaptverošu Eiropas Savienības stratēģiju, kas apvieno visus galvenos politikas mērķus un kas varētu kalpot kā kolektīvs redzējums un norādes Eiropas pusgada procesam un virzīt sistēmiskas pārmaiņas uz ekonomiku, kas rada labklājību.

Izlasiet un lejupielādējiet pilnu pārskatu šeit.

Papildinformāciju par veselību un Eiropas semestri skatiet šeit. 

 

tips
EuroHealthNet
tēma
Finansēšana un finansēšana
Valsts
Eiropa
Mājaslapas veids
Eiropas
gads
2022


Atpakaļ uz datu bāzi