Eiropas sociālo tiesību pīlārs: galvenais līdzeklis, lai uzlabotu veselību visiem

Iekļaujošākas un taisnīgākas Savienības veidošana ir galvenā Eiropas Komisijas (EK) prioritāte. 2016. gada martā EK iepazīstināja ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra provizorisku izklāstu un uzsāka plašu sabiedrisko apspriešanu. Gadu vēlāk EK publicēja galīgo priekšlikumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Pīlārs nosaka vairākus pamatprincipus un tiesības taisnīgu un labi funkcionējošu darba tirgu un labklājības sistēmu un izturīgāku ekonomisko struktūru atbalstam. Pīlārs ir veidots kā kompass atjaunotam konverģences procesam, lai panāktu labākus darba un dzīves apstākļus. Tas galvenokārt ir paredzēts eirozonai, bet ir atvērts visām ES dalībvalstīm.

Īstenojot EPSR, tiks samazināta nevienlīdzība veselības jomā - netaisnīgas un no kurām iespējams izvairīties no veselības atšķirībām starp iedzīvotāju grupām. Aptuveni 90% no nevienlīdzības veselības jomā izskaidrojama ar finansiālo nedrošību, sociālo atstumtību, pienācīga darba trūkumu un sliktiem darba apstākļiem, kā arī sliktas kvalitātes mājokļiem [i]. Šīs ir precīzās jomas, uz kurām attiecas arī EPSR. Piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei veido tikai aptuveni 10% no veselības stāvokļa atšķirībām dažādās sociāli ekonomiskajās grupās.

Faktu lapu atrodiet šeit

tips
EuroHealthNet, valdības / iestāžu / sabiedrības veselības likumdošanas struktūras dokuments, politika un politikas analīze
tēma
Nodarbinātība, arodveselība, pieaugušo izglītība, jauniešu nodarbinātība, finansiālā drošība, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, aprūpes pieejamība, nabadzība, pārvaldība, veselība visās politikas jomās, labklājības ekonomika, ietekmes uz veselību novērtējums, ilgtspējīga attīstība
valsts
Eiropa
gads
2020


Atpakaļ uz datu bāzi