Saites izveide: nodarbinātība, veselība un taisnīgums (EuroHealthNet Policy Précis)

Šajā EuroHealthNet politikā Précis tiek apskatīta nodarbinātības ietekme uz veselību un ceļi, pa kuriem tendences darba pasaulē saasina nevienlīdzību. Tajā izklāstīts ietvars darba ņēmēju aizsardzībai, kas izveidots, izmantojot dažādas ES un starptautiskās politikas, un tas, kas jādara, lai pasargātu cilvēkus no arodriska. Tas ietver fiziskus, kā arī psihosociālus riskus, piemēram, stresu, izdegšanu un depresiju. Praktiski piemēri no Somijas, Velsas, Austrijas un Nīderlandes ilustrē, ko var darīt, lai izveidotu veselīgas un godīgas darba vietas, izmantojot valsts politiku, un kā darba devēji var palīdzēt.

Izlasiet izklāstu šeit.

tips
EuroHealthNet, NVO / pilsoniskās sabiedrības dokuments, politika un politikas analīze
tēma
Nodarbinātība, arodveselība, pieaugušo izglītība, jauniešu nodarbinātība, finansiālais nodrošinājums, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, aprūpes pieejamība, nabadzība
valsts
Eiropa
Līmenis
Eiropas, Nacionālais
gads
2021


Atpakaļ uz datu bāzi