Nevienlīdzība veselības jomā: nākotnes problēmas starpnozaru sadarbībai (Slovēnija)

Šo ziņojumu ir uzrakstījis Slovēnijas Nacionālais sabiedrības veselības institūts (NIJZ), pārbauda nevienlīdzības veselības jomā apmēru Slovēnijā un politikas pasākumus, kas vajadzīgi šīs nevienlīdzības mazināšanai. Tā tiks publicēta 2021. gadā, un tajā ir iekļauta īpaša analīze par Covid-19 ietekmi uz nevienlīdzību. Sadarbojoties ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Investīciju biroju veselībai un attīstībai, ziņojumā tiek izmantota HESRi rīks lai izsekotu politiku, lai palielinātu vienlīdzību veselības jomā.

Atrodiet pilnu pārskatu (angļu valodā) šeit.

Pārskata kopsavilkuma atrašana (angļu valodā) šeit.

tips
Valdības / iestāžu / Sabiedrības veselības likumdošanas struktūras dokuments, politika un politikas analīze
tēma
Pārvaldība, veselība visās politikas jomās, labklājības ekonomika, ietekmes uz veselību novērtējums, ilgtspējīga attīstība, grupas, kuras izjūt neaizsargātību: sievietes, etniskās minoritātes, LGBTI +, migranti, invaliditāte
valsts
Slovēnija
Līmenis
valsts
gads
2021


Atpakaļ uz datu bāzi