Vakcīnu vienlīdzības uzlabošana — šķēršļu novēršana un spēju veidošana, lai uzlabotu vienlīdzīgu vakcīnu uzņemšanu visā ES

EuroHealthNet ir uzsākuši politiku Précis “Vakcīnu vienlīdzības uzlabošana: šķēršļu novēršana un spēju veidošana, lai uzlabotu vakcīnu uzņemšanu”.

  • Problēma: Ne visiem ir vienlīdzīga piekļuve vakcīnām un uzticamai informācijai par vakcīnām.
  • Kāpēc tas ir svarīgi: Neoptimāls vakcinācijas nodrošinājums izraisa novēršamas slimības un nāvi, kā arī palielina nevienlīdzību veselības jomā.
  • Tālākais ceļš: Vietējo, valsts un starptautisko darbību kombinācija palīdzēs novērst nevienlīdzīgas piekļuves faktorus un uzlabot saziņu par vakcīnām.

Šajā politikas precizējumā ir izklāstīts, kā neoptimālu vakcīnu pārklājumu nosaka daudzi faktori, tostarp sociālie faktori un veselības sistēmas šķēršļi. Šādi faktori vairāk ietekmē kopienas ar zemākiem ienākumiem, kā arī etniskās, reliģiskās vai kultūras minoritātes visā Eiropā. Tie ietver strukturālus šķēršļus, piemēram, ģeogrāfisko attālumu līdz veselības aprūpes centriem, ierobežotu darba laiku un administratīvus šķēršļus, kas saistīti ar nepieciešamo dokumentāciju. Lai gan globālās vakcīnu nevienlīdzības risināšanai ir nepieciešami nozīmīgi strukturāli un politiski risinājumi visaugstākajā līmenī (piemēram, ierosinātais PVO “pandēmijas līgums”), daudzu vakcīnu nevienlīdzības risināšanai Eiropas valstīs ir nepieciešami “vietēji risinājumi vietējām problēmām”.

tips
EuroHealthNet
tēma
Finansiālā drošība, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, piekļuve aprūpei, nabadzība, Grupas, kuras izjūt neaizsargātību: sievietes, etniskās minoritātes, LGBTI +, migranti, invaliditāte, veselības aprūpes sistēmas un pakalpojumi, primārā veselības aprūpe, integrētās sistēmas, profilakses pakalpojumi, veselības aprūpes darbaspēks
Valsts
Eiropa
Mājaslapas veids
Eiropas
gads
2023


Atpakaļ uz datu bāzi