ES fondu palīdzības dienests sociālajiem pakalpojumiem

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana PALĪDZĪBAS DARBS ir 2 gadu projekts (2022. gada maijs – 2024. gada aprīlis), ko finansē Eiropas Komisija un kura mērķis ir izveidot Sociālo pakalpojumu palīdzības dienesta blokus. Šī projekta galvenais mērķis ir palielināt ESF+ (Eiropas Sociālais fonds Plus) un ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) finansējuma izmantošanu sociālajos dienestos un atvieglot sociālo pakalpojumu sniedzēju piekļuvi šiem līdzekļiem.

Ieviešot Sociālo pakalpojumu palīdzības dienesta pamatelementus, projektu mērķis ir:

  1. atbalstīt sociālos pakalpojumus ES fondu (jo īpaši ESF+ un ERAF) piekļūšanā un izmantošanā,
  2. Palīdziet vadošajām iestādēm izmantot ES līdzekļus, lai finansētu kvalitatīvas intervences sociālo pakalpojumu jomā.

Atrodiet papildu informāciju šeit.

tips
darbarīki
tēma
Finansiālā drošība, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, aprūpes pieejamība, nabadzība
Valsts
Eiropa
Mājaslapas veids
Eiropas
gads
2022


Atpakaļ uz datu bāzi