Veselīgu, pārtikušu dzīvi visiem: PVO Eiropas Veselības kapitāla statusa ziņojums (2019)

Lai izpildītu visus piecus nosacījumus, ir vajadzīgas politikas darbības. Veselības vienlīdzības stāvokļa ziņojumā ir aplūkoti arī veselības vienlīdzības virzītājspēki, proti, faktori, kas ir būtiskāki taisnīgākas sabiedrības veidošanai: politikas saskaņotība, atbildība, sociālā līdzdalība un iespēju nodrošināšana. Ziņojumā sniegti pierādījumi par rādītājiem, kas veicina nevienlīdzību veselības jomā katrā no 53 reģiona dalībvalstīm, kā arī par risinājumiem šīs nevienlīdzības mazināšanai.

2019 PVO veselības kapitāla stāvokļa ziņojums identificēja būtiskos apstākļus, kas nepieciešami, lai izveidotu un uzturētu veselīgu dzīvi visiem. PVO Eiropas iniciatīva ziņojumā mudināja valdības rīkoties politiski, lai izpildītu šos piecus nosacījumus, kas ir:

  • labas kvalitātes un pieejami veselības aprūpes pakalpojumi
  • ienākumu drošība un sociālā aizsardzība
  • pienācīgi dzīves apstākļi
  • sociālais un cilvēkkapitāls
  • pienācīga darba un nodarbinātības apstākļiem.

Ziņojums sniedza pierādījumus tam, ka šie apstākļi izraisa nevienlīdzību veselības jomā visās 53 reģiona dalībvalstīs. Tajā izklāstīti risinājumi šīs nevienlīdzības mazināšanai. Ziņojumā tika identificēts arī t.s. veselības vienlīdzības virzītājspēki. Šie ir faktori, kas ir būtiski, lai izveidotu taisnīgāku sabiedrību:

  • Politikas konference
  • Atbildība
  • Sociālā līdzdalība
  • Pilnvarojuma

Pārskatu atrodiet šeit. 

tips
Valdības / iestāžu / Sabiedrības veselības likumdošanas struktūras dokuments
tēma
Izveidota vide (mājokļi, transports, pilsētplānošana), nodarbinātība, arodveselība, pieaugušo izglītība, jauniešu nodarbinātība, vide, klimata pārmaiņas, finansiālā drošība, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, piekļuve aprūpei, nabadzība, veselības aprūpes sistēmas un pakalpojumi, primārā veselības aprūpe , integrētās sistēmas, profilakses pakalpojumi, veselības aprūpes darbaspēks
Valsts
Eiropa
Mājaslapas veids
Eiropas
gads
2019


Atpakaļ uz datu bāzi