Ietekmes uz veselību novērtējums: Anketas kopsavilkuma ziņojums pirms sanāksmes

Šajā kopsavilkuma ziņojumā apkopotas dalībvalstu (DV) un partneru atbildes, kas ir daļa no Vienotās rīcības (JA), lai sniegtu priekšstatu par ietekmes uz veselību novērtējuma (HIA) procesa izmantošanu un ietekmi valstīs. Kopsavilkuma ziņojumā sniegts pārskats par to, kur dažādas dalībvalstis izmanto HIA metodi, informāciju par dažādām zināšanām un resursiem, kas dalībvalstīm pieejami saistībā ar HIA, un par pašu kapitāla apsvēršanu HIA procesā.

Autors: S. Ginters

Pārskatu atrodiet šeit. 

tips
EuroHealthNet, rīki
tēma
Pārvalde, veselība visās politikas jomās, labklājības ekonomika, ietekmes uz veselību novērtējums, ilgtspējīga attīstība
Valsts
Eiropa
Mājaslapas veids
Eiropas
gads
2011


Atpakaļ uz datu bāzi