Veselības pamatlīdzekļi un reģionālā attīstība ES - ES struktūrfondu izmantošana

Šajā publikācijā tiek paskaidrots, kāpēc veselība un vienlīdzība ir neatņemama sastāvdaļa sabiedrības ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un ES visaptverošās 2020. gada “Viedas, novatoriskas un iekļaujošas izaugsmes” stratēģijas mērķu sasniegšanā. Ziņojuma saturs ir balstīts uz divu pētījumu rezultātiem, ko veica Equity Action Regional Network. Tas ir trīsdesmit Eiropas reģionu tīkls desmit dalībvalstīs, kas tika apvienots kā daļa no Equity Action programmas (ES līdzfinansētā vienotā rīcība nevienlīdzības jomā veselības jomā). Tīkls ir identificējis konkrētus piemērus, kā nevienlīdzību veselības jomā var novērst vietējā līmenī, un parādījis, kā sabiedrības veselības profesionāļi un lēmumu pieņēmēji var izmantot ES struktūrfondus, lai panāktu lielāku vienlīdzību veselības jomā Eiropā.

Publikāciju atrodiet šeit.

tips
EuroHealthNet, valdības / iestāžu / sabiedrības veselības likumdošanas struktūras dokuments
tēma
Pārvalde, veselība visās politikas jomās, labklājības ekonomika, ietekmes uz veselību novērtējums, ilgtspējīga attīstība
valsts
Eiropa
Līmenis
Eiropas
gads
2013


Atpakaļ uz datu bāzi