Nākotnei izveidotas veselības un aprūpes sistēmas - EuroHealthNet video

Nākotnes veselības aprūpes sistēmas būs balstītas uz sabiedrību, taisnīgas, saistītas. Viņi augstu vērtē prioritāti radīt labu veselību un uzturēt to tikpat labi kā slimības. Veselības, sociālā, izglītības, nodarbinātības un vides sistēma ir savienota, lai ļautu cilvēkiem ilgāk dzīvot veselīgi un patstāvīgi. Kā tas izskatīsies?

Atrodiet videoklipu šeit.

tips
EuroHealthNet, NVO / Pilsoniskās sabiedrības dokuments
tēma
Apbūvēta vide (mājokļi, transports, pilsētplānošana), finansiālā drošība, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, piekļuve aprūpei, nabadzība, pārvaldība, veselība visās politikas jomās, labklājības ekonomika, ietekmes uz veselību novērtējums, ilgtspējīga attīstība, veselības aprūpes sistēmas un pakalpojumi, primārā veselības aprūpe, integrētas sistēmas, profilakses pakalpojumi, veselības aprūpes darbaspēks
valsts
Eiropa
Līmenis
Eiropas
gads
2021


Atpakaļ uz datu bāzi