PAVADĪTĀJI Veselības kapitālam

DRIVERS (2012-2015) bija pētniecības projekts, ko finansēja Eiropas Savienības Septītā pamatprogramma. Projekta DRIVERS galvenais mērķis ir padziļināt izpratni par attiecībām, kas pastāv Eiropas kontekstā starp dažām galvenajām veselības ietekmēm cilvēka dzīves laikā - agrā bērnība, nodarbinātība, ienākumi un sociālā aizsardzība. Turklāt projekta mērķis bija analizēt šīs ietekmes novērtēšanai izmantotās metodes, lai tās varētu uzlabot vai izstrādāt jaunas metodes, lai labāk noteiktu politikas un programmu vienlīdzību veselības jomā.

Plašāka informācija atrodama šeit. 

Lasiet par to vietnē ES rīcības lapa.

tips
EuroHealthNet, organizācijas un iniciatīvas, kas strādā pie nevienlīdzības veselības jomā, pētniecība
tēma
Nodarbinātība, arodveselība, pieaugušo izglītība, jauniešu nodarbinātība, finansiālais nodrošinājums, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, aprūpes pieejamība, nabadzība, mātes veselība, pirmsdzemdību, bērnības apstākļi, pusaudžu veselība, izglītība
valsts
Eiropa
Līmenis
Eiropas
gads
2012


Atpakaļ uz datu bāzi