Ārpus slēgšanas: “pandēmijas rēta” uz jauniešiem

Šajā ziņojumā ir pētīta COVID-19 sociālās, ekonomiskās un garīgās veselības ietekme uz Eiropas jauniešiem, un politikas veidotājiem ir izklāstīts, kas jādara, lai mazinātu pandēmijas ilgtermiņa sekas jauniešiem. To veidoja Cilvēku dialogs un pārmaiņas, un to pasūtīja Eiropas Jaunatnes forums.

Pārskatu atrodiet šeit. 

tips
NVO / pilsoniskās sabiedrības dokuments, politika un politikas analīze
tēma
Nodarbinātība, arodveselība, pieaugušo izglītība, jauniešu nodarbinātība, finansiālais nodrošinājums, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, aprūpes pieejamība, nabadzība, mātes veselība, pirmsdzemdību periods, bērnības apstākļi, pusaudžu veselība, izglītība, garīgā veselība, atkarība
valsts
Eiropa
Līmenis
Eiropas, Nacionālais
gads
2021


Atpakaļ uz datu bāzi