Novērsta nevienlīdzība veselības jomā - virzība uz holistisku nacionālu pieeju (Nīderlande)

Šis Sabiedrības padomes ziņojums Veselība un biedrība novērtēja valsts politiku, kuras mērķis bija risināt nevienlīdzību veselības jomā un sniedza ieteikumus, lai no uzmanības pievēršanas indivīdam pārietu uz plašāku pieeju, kas vērsta uz savstarpēji saistīto nevienlīdzību.

atrast Pāriet nevienlīdzība veselības jomā šeit. Pārskats ir holandiešu valodā, taču to var tulkot, atverot to pārlūkprogrammā Google Chrome.

Sākotnējais nosaukums: Gezondheidsverschillen voorbij - komplekss izdomājums ir een zaak van ons allemaal

tips
NVO / pilsoniskās sabiedrības dokuments, politika un politikas analīze
tēma
Finansiālā drošība, sociālā aizsardzība, sociālā iekļaušana, piekļuve aprūpei, nabadzība, pārvaldība, veselība visās politikas jomās, labklājības ekonomika, ietekmes uz veselību novērtējums, ilgtspējīga attīstība, grupas, kuras izjūt neaizsargātību: sievietes, etniskās minoritātes, LGBTI +, migranti, invaliditāte
valsts
Nīderlande
Līmenis
valsts
gads
2020


Atpakaļ uz datu bāzi