Europos socialinių teisių ramstis: pagrindinė priemonė visiems gerinti sveikatą

Kurti įtraukesnę ir teisingesnę Sąjungą yra pagrindinis Europos Komisijos (EK) prioritetas. 2016 m. Kovo mėn. EK pristatė preliminarų Europos socialinių teisių ramsčio planą ir pradėjo plačias viešas konsultacijas. Po metų EK paskelbė savo galutinį pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Ramsčiu nustatomi keli pagrindiniai principai ir teisės remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas ir socialinės apsaugos sistemas bei atsparesnes ekonomines struktūras. Stulpas sukurtas kaip kompasas atnaujintam konvergencijos procesui siekiant geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų. Pirmiausia ji sukurta euro zonai, tačiau joje gali dalyvauti visos ES valstybės narės.

Įgyvendinus EPSR, sumažės sveikatos nelygybė - neteisingi ir išvengiami sveikatos skirtumai tarp gyventojų grupių. Maždaug 90% sveikatos netolygumų galima paaiškinti finansiniu nesaugumu, socialine atskirtimi, padoraus darbo trūkumu ir prastomis darbo sąlygomis bei prastos kokybės būstu [i]. Tai yra tikslios sritys, kurias taip pat apima EPSR. Galimybė gauti kokybišką sveikatos priežiūrą sudaro tik apie 10% įvairių socialinių ir ekonominių grupių sveikatos būklės skirtumų.

Informacijos suvestinę rasite čia

Tipas
„EuroHealthNet“, Vyriausybės, institucinės ir visuomenės sveikatos įstatymų numatytos įstaigos dokumentas, politika ir politikos analizė
tema
Užimtumas, profesinė sveikata, suaugusiųjų švietimas, jaunimo užimtumas, finansinė apsauga, socialinė apsauga, socialinė įtrauktis, galimybės naudotis priežiūra, skurdas, valdymas, sveikatos apsauga visose politikos srityse, gerovės ekonomika, poveikio sveikatai vertinimas, tvarus vystymasis
Šalis
Europa
metai
2020


Grįžti į duomenų bazę