Nelygybė sveikatos srityje: būsimi tarpsektorinio bendradarbiavimo iššūkiai (Slovėnija)

Šią ataskaitą parašė Slovėnijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas (NIJZ), nagrinėja Slovėnijos sveikatos nelygybės mastą ir politikos priemones, kurių reikia šiai nelygybei sumažinti. Jis bus paskelbtas 2021 m., Jame bus pateikta konkreti COVID-19 poveikio nelygybei analizė. Kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos investicijų į sveikatą ir plėtrą biuru ataskaitoje naudojama HESRi įrankis sekti politiką, kuria siekiama didinti teisingumą sveikatos srityje.

Raskite visą ataskaitą (anglų kalba) čia.

Raskite ataskaitos santrauką (anglų kalba) čia.

tipas
Valstybinės / institucinės / visuomenės sveikatos statutinės įstaigos dokumentas, politika ir politikos analizė
tema
Valdymas, sveikata visose politikos srityse, gerovės ekonomika, poveikio sveikatai vertinimas, tvarus vystymasis, pažeidžiamos grupės: moterys, etninės mažumos, LGBTI +, migrantai, negalia
Šalis
Slovėnija
Lygis
nacionalinis
metai
2021


Grįžti į duomenų bazę