Ateities sveikatos ir priežiūros sistemos - „EuroHealthNet“ vaizdo įrašas

Ateities sveikatos sistemos bus pagrįstos bendrija, teisingos, sujungtos. Jie vertina prioritetą geros sveikatos kūrimui ir palaikymui, taip pat ligų gydymui. Sveikatos, socialinė, švietimo, užimtumo ir aplinkosaugos sistemos yra sujungtos, kad žmonės galėtų ilgiau gyventi sveikai ir savarankiškai. Kaip tai atrodys?

Raskite vaizdo įrašą čia.

tipas
„EuroHealthNet“, NVO / pilietinės visuomenės dokumentas
tema
Sukurta aplinka (būstas, transportas, miesto planavimas), finansinis saugumas, socialinė apsauga, socialinė įtrauktis, galimybės naudotis priežiūra, skurdas, valdymas, sveikata visose politikos srityse, gerovės ekonomika, poveikio sveikatai vertinimas, tvarus vystymasis, sveikatos sistemos ir paslaugos, pirminės sveikatos priežiūros, integruotų sistemų, prevencijos paslaugų, sveikatos priežiūros darbuotojų
Šalis
Europa
Lygis
Europos
metai
2021


Grįžti į duomenų bazę