Poveikio sveikatai vertinimas: prieš susitikimą pateiktos klausimyno santraukos ataskaita

Šioje suvestinėje ataskaitoje pateikiami valstybių narių (VN) ir partnerių, dalyvaujančių Bendruosiuose veiksmuose (JA), atsakymai, kuriuose pateikiama Poveikis sveikatai Vertinimo (HIA) procesas šalyse. Santraukos ataskaitoje pateikiama apžvalga apie tai, kur skirtingos valstybės narės taiko HIA metodą, informaciją apie skirtingas VN patirtis ir išteklius, susijusius su HIA, ir apie nuosavybės vertinimą HIA procese.

Autorius: S. Gunther

Ataskaitą rasite čia. 

tipas
„EuroHealthNet“, įrankiai
tema
Valdymas, sveikata visose politikos srityse, gerovės ekonomika, poveikio sveikatai vertinimas, tvarus vystymasis
Šalis
Europa
Lygis
Europos
metai
2011


Grįžti į duomenų bazę