Sąžininga geros sveikatos tikimybė. Vietos ir regionų sveikatos teisingumo programų tobulinimas (Nyderlandai)

Ši Visuomenės tarybos ataskaita Sveikata draugija aptaria regioninių ir vietos programų klausimus ir patarimus sveikatos priežiūros skirtumai. Ataskaita parengta remiantis ankstesniu Tarybos paskelbtu pavadinimu Praėjo sveikata nelygybė (olandų kalba), kurioje buvo įvertinta nacionalinė politika, kuria siekiama spręsti nelygybės sveikatos klausimais problemą, ir pateiktos rekomendacijos pereiti nuo dėmesio asmeniui prie platesnio požiūrio, kuris spręstų tarpusavyje susijusias nelygybes.

rasti Sąžininga sveikata (olandų kalba) čia.

Originalus pavadinimas: Een eerlijke kans op gezond leven

tipas
NVO / pilietinės visuomenės dokumentas, politikos ir politikos analizė, praktikos ir praktikos duomenų bazės
tema
Finansinis saugumas, socialinė apsauga, socialinė įtrauktis, prieiga prie sveikatos priežiūros, skurdas, valdymas, sveikata visose politikos srityse, gerovės ekonomika, poveikio sveikatai vertinimas, tvarus vystymasis, pažeidžiamos grupės: moterys, etninės mažumos, LGBTI +, migrantai, neįgalumas
Šalis
Nyderlandai
Lygis
Vietinis, nacionalinis, regioninis
metai
2021


Grįžti į duomenų bazę