Globális akció

Számos szervezet és kezdeményezés támogatja a társadalmunkban az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek és a szélesebb körű egyenlőtlenségek kezelésére irányuló globális fellépést.

Egészségügyi egyenlőtlenségek jelen vannak az egész világon. Nem korlátozódnak a szegényekre Egészség szegényebb országokban és jó egészség a gazdag országokban. Egyetemessége miatt elérése egészségügyi méltányosság nemzetközi, valamint helyi és nemzeti szintű fellépést igényel.

 


 

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai

A 2015-ben elfogadott Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (ENSZ SDG-k) egyetemes cselekvési felhívás a szegénység felszámolására, a bolygó védelmére és mindenki életének javítására, bárhol. A 17 cél a 2030 menetrend fenntartható fejlődésre. Ez a menetrend 15 éves tervet fogalmaz meg a célok elérése érdekében. Minden célhoz tartozik egy sor mutató. Ezek segítenek mérni az előrehaladást mind a 193 országban, amelyek beleegyeztek abba, hogy a célok elérése érdekében dolgoznak.

Az SDG-k tájékoztatják és irányítják az egészségügyi és társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére irányuló kezdeményezéseket globális, nemzeti és helyi szinten. Csak egy cél (SDG3 Jó egészség és jólét) közvetlenül az egészségre összpontosít. Mindazonáltal a fenntartható fejlesztési célok célja a az egészséget meghatározó tényezők. A fellépések olyan globális kihívásokra irányulnak, mint a szegénység, az egyenlőtlenség, az éghajlatváltozás, a környezetromlás, a béke és az igazságosság. Az SDG-k tehát hasznos eszközök az egészségügyi egyenlőtlenségek, valamint a gyökereikben rejlő szélesebb társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek kezelésében.

A fenntartható fejlődési célok szemléltetése, amelyek kulcsfontosságúak az egészségügyi méltányossággal kapcsolatos globális fellépéshez

Az SDG-k és a COVID-19

A COVID-19 járvány az egészségre, a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra és a szegénységre gyakorolt ​​drámai hatásokkal veszélyeztetheti a fenntartható fejlesztési célok felé történő haladást. A hatás különösen a fejlődő országokban érezhető. Itt a biztonsági hálók és az általános egészségügyi ellátás hiánya azt jelentheti, hogy kevesebb a kapacitás a vírussal fertőzöttek kezelésére és a járvány gazdasági és társadalmi eséseinek enyhítésére.

Valójában a COVID-19 tapasztalata azt mutatja, hogy azok az országok, amelyek nagyobb előrelépést tettek az SDG felé, jobban tudták kezelni a válságot. Például a tiszta víz biztosításában (SDG6), a nyomornegyedekben élők számának (SDG11) és a nem fertőző betegségek (SDG3) csökkentésében elért múltbeli siker megkönnyíti a vírusfertőzés kockázatának mérséklését. Ezenkívül az internet- és okostelefon-hozzáférés növelése (SDG9) segíti a hatóságokat a nyilvánossággal való kommunikációban. Ez az intézkedések sikeresebb alkalmazását eredményezte. A fejlett egészségügyi rendszerek (SDG3) és a szociális védelmi rendszerek (SDG1 és 8) azonban a legjelentősebben befolyásolták az országok képességét a válság kezelésére.

Előretekintés

Előretekintve a Fenntartható Fejlesztési Célok 2020 után vegyes. A sikerhez az országoknak meg kell

 • minimalizálja a COVID-19 által okozott károkat,
 • gyorsan felépülni a károktól,
 • tartsa ki és építse tovább az egészségügyi, szociális védelmi és irányítási rendszerében a COVID-19 válság idején bevezetett pozitív változásokat,
 • fenntartsák és erősítsék a bolygóval kapcsolatos fenntartható fejlesztési célok terén elért pozitív eredményeket a COVID-19 válság alatt; és
 • lendítse fel a fenntartható fejlődés felé tett erőfeszítéseket.

A haladás mérése

Az EU-n belül

Címlap Fenntartható fejlődés az EU-banAz Eurostat „Fenntartható fejlődés az Európai Unióban” című jelentése figyelemmel kíséri az EU-ban a fenntartható fejlesztési célok felé történő előrehaladást 2020-ban. A jelentés az EU egésze, valamint a tagállamok szintjén elért eredményeket tárgyalja. A jelentés összefoglalója elérhető itt. Az Eurostat emellett számos interaktív eszközt kínál, amelyek megkönnyítik az Európai Unió fejlődésének feltárását a fenntartható fejlesztési célok felé. Ez az oldal átfogó, de hozzáférhető áttekintést nyújt az EU egyes célkitűzések terén elért haladásáról, valamint az egyes mutatókról. Más oldalak áttekintést nyújtanak a haladás az egyes SDG-k terén minden európai tagállam számára, vagy segítenek a látogatók felfedezni mit jelent számukra az egyes SDG, nemzeti és európai viszonylatban egyaránt.

Szerte a világon

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden évben beszámol a fenntartható fejlesztési célok elérése terén elért haladásról globális és nemzeti szinten egyaránt.

 • Elérhető az ENSZ fenntartható fejlődési célokról szóló, 2020-ra szóló jelentése itt.
 • Találjon összefoglalót a fenntartható fejlesztési célok felé tett globális előrelépésről, amelyek 2020-as határidővel rendelkeznek itt.

A fenntartható fejlesztési célok elérése terén elért eredmények szintén rendelkezésre állnak.

 • használat ez a kapcsolat az éves előrehaladási jelentésekhez használt adatokhoz való hozzáférés.
 • Az adatok és az országonkénti előrehaladás áttekintése érdekében használja a rendelkezésre álló országprofilokat itt.

 


 

Az Egészségügyi Világszervezet

Az Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakosított ügynöksége célja, hogy jobb egészséget érjen el mindenki számára, mindenhol. 194 tagállammal, hat régióban és világszerte több mint 150 irodán keresztül működik együtt. Szaktudása és elismertsége miatt a WHO fontos szereplője az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésére irányuló globális fellépés tájékoztatásának és koordinálásának.

1948-ban a WHO az egészséget a következőképpen határozta meg: a teljes testi, szellemi és társadalmi jólét állapota, és nem pusztán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya. Ez az egészség felé irányuló holisztikus megközelítés felé történő elmozdulást jelent. Ez a megközelítés nemcsak a testi és lelki rosszullét közvetlen okait veszi figyelembe, hanem azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőket is, amelyek befolyásolják az egészség és a jólét kimenetelét.

WHO logó. A WHO kulcsfontosságú partner az egészségügyi méltányossággal kapcsolatos globális fellépés terén

A WHO Egészségügyi szociális tényezők osztálya

Az WHO Egészségügyi társadalmi meghatározók osztálya, a WHO Globális Irodájának része, vezeti a WHO erőfeszítéseit az egészséget befolyásoló társadalmi, fizikai és gazdasági körülmények kezelésében. Összeállítja és terjeszti a bizonyítékokat arról, hogy mi működik ezeknek a tényezőknek a kezelésében, segíti a kapacitásépítési tevékenységeket és támogatja a cselekvést.

A WHO Bizottsága az egészség szociális meghatározóiról

A WHO Bizottsága a Az egészségügyi szociális tényezők célja, hogy támogassa az országokat és a globális egészségügyi partnereket az egészséghez és az egészségügyi egyenlőtlenségekhez vezető társadalmi tényezők kezelésében. Növelte az egészséget meghatározó tényezők tudatosságát és az egészség jobb társadalmi feltételeinek megteremtésének szükségességét A Bizottság zárójelentése 2008-ban szállították.

A WHO Hármas milliárd céljai

Hármas milliárd célpontokAz WHO Hárommilliárd cél Ambiciózus célokat tűz ki az emberek milliárdjai egészségének javítására 2023-ig. Ezek mind az előrehaladás méréseként, mind pedig politikai stratégiaként működnek. A célok további 1 milliárd emberre összpontosulnak:

 • részesül az egyetemes egészségügyi lefedettségből
 • jobban védve az egészségügyi vészhelyzetekkel szemben
 • jobb egészség és jólét élvezete

A Hárommilliárd Cél célja az egészség jelentős javítása bizonyítékokon alapuló módszerekkel beavatkozások, az egészségügyi információs rendszerek megerősítése, valamint az egészséget holisztikusan szemlélő közegészségügyi politikák támogatása. E célok mérését összehangolták az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival.

A célok elérése terén elért haladásról látogasson el a Hárommilliárdos műszerfal,

 

A WHO európai regionális irodájának logójaWHO Európai Regionális Irodája

Senkit sem hagyva maga mögött

WHO Európa jelenlegi munkaprogramja nak, nek hívják Egyesült akció a jobb egészségért. A program meghatározza a 2020–2025 közötti időszak prioritásait a polgárok igényei és egészségügyi hatóságaik elvárásai alapján:

 • egyetemes és megfizethető hozzáférés az ellátáshoz
 • hatékony védelem az egészségügyi vészhelyzetekkel szemben
 • egészséges közösségek abban a jólét gazdasága.

Az európai munkaprogram révén a WHO Európa célja, hogy támogassa a tagállamok egészségügyi hatóságait, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak.

A program a senkit sem hagyva maga után, ezzel integrálva a WHO Európa munkája során az országokban és az országokban fennálló tartós egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésére irányuló intézkedéseket.

A program négy kiemelt prioritása a következő:

A WHO Európai Egészségügyi és Fejlesztési Beruházási Irodája

A WHO velencei irodája néven is ismert Egészségügyi és Fejlesztési Beruházási Iroda személyre szabott szakpolitikai támogatást nyújt az országok számára az egészségügy és az egészségügyi méltányosság multiszektorális politikáinak kialakításához, végrehajtásához és értékeléséhez. Tudást generál és terjeszt, valamint partnerségek és hálózatok kiépítésével segíti a tagállamokat.

Munkaprogramja 3 szorosan összefüggő területet ölel fel:

 • Az egészség és az egészségi egyenlőség társadalmi meghatározói
 • Egészséges beállítások hálózatok
 • Beruházási megközelítések az egészség és a jólét érdekében.

Egészségtőke-jelentés

A WHO velencei irodája vezette a WHO 2019-es jelentését Az egészségi állapotról szóló európai egészségügyi jelentés. A jelentés meghatározta a mindenki számára egészséges élet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges alapvető feltételeket. A jelentés felszólította a kormányokat, hogy tegyenek szakpolitikai intézkedéseket ezen öt feltétel teljesítése érdekében:

 • jó minőségű és hozzáférhető egészségügyi szolgáltatások
 • jövedelembiztonság és szociális védelem
 • tisztességes életkörülmények
 • társadalmi és emberi tőke
 • tisztességes munka és foglalkoztatási feltételek.

A jelentés bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy ezek a feltételek az egészségügyi egyenlőtlenségeket előidézik a régió mind a 53 tagállamában, és megoldásokat fogalmaztak meg ezen egyenlőtlenségek csökkentésére. Kísérte a jelentés esettanulmányokról sikertörténetek, ígéretes gyakorlatok és tanulságok.

WHO Pánamerikai Egészségügyi Szervezet

A PAHO Független Bizottság az egyenlőségről és az egészségügyi egyenlőtlenségekről Amerikában tanulmányozta az egészségügyi egyenlőtlenségek vezető okait Amerikában, és értékelte azokat a rendelkezésre álló tényezőket, amelyek az egészségügyi egyenlőtlenségekhez vezetnek Amerikában. A bizottság közzétette zárójelentés 12 ajánlást tartalmaz 2019-ben.

2020-ban a PAHO 32 nemzeti egészségügyi tervet értékelt beszámolni arról, hogy az amerikai kontinens országai integrálják-e és hogyan integrálják az egészségügyi méltányosság eredményeit az egészségügyi ágazat stratégiai cselekvési irányaiba. Pillanatképet nyújt a megközelítésekről és az előrelépésekről, lehetővé téve az országok közötti tudásmegosztást az egészségpolitika méltányosságára való figyelem lehetőségeiről. Ez megkönnyíti az egészségügyi méltányossági célok és megközelítések politikákba történő integrálásának tendenciáinak jövőbeni nyomon követését is.

További információ a PAHO egészségügyi méltányossággal kapcsolatos munkájáról elérhető itt.

WHO Afrikai Regionális Iroda (AFRO)

Az AFRO Az egészséget meghatározó társadalmi és gazdasági tényezők programja technikai támogatást nyújt a tagállamoknak és a WHO-nak, hogy csökkentsék az egészségügyi egyenlőség hiányát az egészséget meghatározó tényezőkkel kapcsolatos intézkedések révén. A honlapja számos dokumentált országos tapasztalatot kínál az egészség társadalmi meghatározóinak kezeléséről, valamint a környezetről és egészségről szóló riói nyilatkozat felé tett előrelépésről.  


 

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF)

Az UNICEF a kormányokkal és partnerekkel, beleértve a civil társadalmat is, együttműködik programjai többségének megvalósításában. Munkája a fenntartható fejlődés céljaira épül, és mind az egészséggel, mind az egészséget meghatározó tényezőkkel foglalkozik. Az UNICEF SDG-k elérése érdekében végzett tevékenységeinek teljes áttekintése elérhető itt.

 

 

UNICEF egészségügyi stratégia 2016 - 2030

Az UNICEF egészségügyi stratégia 2016 - 2030 két átfogó célt tűz ki: az anyák, az újszülöttek és a gyermekek halálának megelőzését, valamint az összes gyermek egészségének és fejlődésének elősegítését. E célok elérése érdekében az UNICEF a következő három megközelítést alkalmazza:

 • Az egészségügyi eredmények egyenlőtlenségeinek kezelése
 • Az egészségügyi rendszerek megerősítése, beleértve a sürgősségi készültséget, a reagálást és az ellenálló képességet
 • Integrált, több ágazatot átfogó politikák és programok támogatása.

Több mutatófürt felmérés

Az UNICEF által támogatott Több mutatófürt felmérés (MICS), a világ országai rendszeresen felmérik a háztartásokat, hogy betekintést nyerjenek a gyermekek és a nők jólétének legfontosabb mutatóiba. A felmérés segíti a kormányokat a leghátrányosabb helyzetű és beavatkozásra szoruló személyek azonosításában. A UNICEF Innocenti Kutatási Iroda világszerte jelentős mennyiségű adatot gyűjt az egészségről, valamint a gyermekek és családok egészségét meghatározó tényezőkről. Adatok, folyóiratcikkek és adatmegjelenítések állnak rendelkezésre itt.  


 

Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP)

Az UNDP a világ 170 országában és területén dolgozik a szegénység felszámolásán, miközben védi a bolygót. Segít az országoknak erős politikák, készségek, partnerségek és intézmények kialakításában, hogy fenntartsák fejlődésüket. Munkáját az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlesztési Céljai vezetik.

ENSZ különleges előadók

Az ENSZ különleges előadói megvizsgálják, figyelemmel kísérik, tanácsot adnak és nyilvánosan beszámolnak a globális kihívásokról. A rendkívüli szegénységgel és az emberi jogokkal foglalkozó különelőadó, valamint a testi és lelki egészséghez való joggal foglalkozó különelőadó világszerte elősegíti az egészséggel kapcsolatos méltányosság ismereteinek megszerzését és az azokhoz való fellépést.

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)

Az IOM az Egyesült Nemzetek Szervezete, amely elkötelezett a humánus és rendezett migráció előmozdítása iránt, mindenki javára. A Migrációs Egészségügyi Osztály átfogó, megelőző és gyógyító egészségügyi programokat nyújt és támogat, amelyek előnyösek, hozzáférhetőek és méltányosak a migránsok és a mobil lakosság számára.

 


 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

Az OECD egy nemzetközi szervezet, amely azon dolgozik, hogy jobb politikákat alakítson ki a jobb élet érdekében. Célja a jólét, az egyenlőség, a lehetőségek és a jólét mindenki számára elősegítő politikák kialakítása.

Az egészségügy területén OECD segíti az országokat a nagy teljesítményű egészségügyi rendszerek megvalósításában. Teszi ezt az egészségügyi eredmények és az egészségügyi rendszer erőforrásainak felhasználásával, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, hatékonyságot és minőséget javító politikák elemzésével.

Az egészségre vonatkozó átfogó adatok és a szélesebb társadalmi és gazdasági mutatók rendelkezésre bocsátása mellett az OECD kétévente jelentéseket tesz közzé Egészség és a szabott oktatás az OECD régióban.

 

 


 

Egyéb kezdeményezések és szervezetek

Globális egészség 50/50

A Global Health 50/50 egy független, tényeken alapuló kezdeményezés, amelynek célja a nemek közötti egyenlőség fellépésének és elszámoltathatóságának előmozdítása a globális egészségügyben. A nemek közötti egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség és az egészségügyi méltányosság támogatása mellett szól. Csatornaként működik, összefogva az akadémiai kutatásokat, a szakpolitikai változások megvalósulásának ismeretét, valamint a politika és a gyakorlat megváltoztatásának érdekérvényesítését.

Egyéb források mellett a Global Health 50/50 a Nemi és egészségügyi index, egy sor útmutató útmutatók a nemek közötti egyenlőtlenségek kezelésére az egészség terén, és a önértékelési eszköztár. Keresse meg a erőforrás adatbázis itt.

A Nemzetközi Egészségfejlesztési és Oktatási Unió (IUHPE)

Az IUHPE-k küldetése a globális egészség és jólét előmozdítása, valamint az egészség közötti egyenlőség eléréséhez való hozzájárulás az országok között és azokon belül. Az IUHPE egy független globális hálózat, amely elkötelezett az egészség és a közérzet fejlesztése érdekében az oktatás révén,

közösségi fellépés és egészséges közpolitika.

Az IUHPE kifejezetten a nem fertőző betegségek, a fenntartható fejlődés, az egészség társadalmi meghatározói és egészségfejlesztés rendszerek. Kifejezetten tudást, forrásokat és eszközöket biztosít az e témákkal foglalkozó szervezetek számára.

Az Egészségtőke-kezdeményezés

Az Egészségtőke-kezdeményezés célja a vezetés következő generációjának ápolása és ápolása, valamint egy együttműködő közösség kiépítése az egészségügyi méltányosság előmozdítása érdekében Délkelet-Ázsiában és Kínában. Az ösztöndíjprogram sokféle ágazat és tudományág szakembereit tömöríti, hogy elősegítsék a vezetők következő generációját a társadalmi igazságosság érdekében.

Egyetem a globális egészségügyi tőkével

Ruandában található A Globális Egészségtőke Egyetem elősegíti a globális egészségügyi szakemberek következő generációját. Célja olyan vezetők és változtatók létrehozása, akik arra törekszenek, hogy mindenki számára igazságosabb, minőségibb egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsanak. Programokat kínálunk azoknak a hallgatóknak, akik tapasztalattal rendelkeznek (egészségügyi) egészségügyi szakemberként, kutatóként, valamint közegészségügyi és szakpolitikai szakértőként annak biztosítására, hogy a hallgatók megértsék az ellátás komplexitását minden környezetben.


 

Nyomja meg az Enter billentyűt
Kövess minket
Facebookon
A Twitter
A GooglePlus-on
A Linkedin-en
A Pinteresten
Rss-en
Instagramon

A weboldal tartalma gépi fordítással készült angol nyelvről.

Bár minden ésszerű erőfeszítést megtettek a pontos fordítás érdekében, hibák lehetnek.

Az interaktív térkép és szószedet nem fordítható le más nyelvre.

Elnézést kérünk a kellemetlenségért.

Iratkozzon fel a levelező listára

 

Sikeresen feliratkozott a hírlevélre

Hiba történt a kérés elküldése közben. Kérlek próbáld újra.

Feliratkozik az EuroHealthNet havi „Health Highlights” hírlevelére, amely az egészségügyi méltányosságról, a jólétről és azok meghatározó tényezőiről szól. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként kezeljük az adatait, látogasson el a webhely „adatvédelem és sütik” szakaszába.

Iratkozzon fel a levelező listára

 

Sikeresen feliratkozott a hírlevélre

Hiba történt a kérés elküldése közben. Kérlek próbáld újra.

Feliratkozik az EuroHealthNet havi „Health Highlights” hírlevelére, amely az egészségügyi méltányosságról, a jólétről és azok meghatározó tényezőiről szól. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként kezeljük az adatait, látogasson el a webhely „adatvédelem és sütik” szakaszába.
Ugrás a tartalomra