Akcija kvalitete - poboljšanje prevencije HIV-a u Europi

Akcija kvalitete sufinancira EU „Zajednička akcija za poboljšanje kvalitete u prevenciji HIV-a“ koja uključuje 45 partnerskih organizacija iz 26 država članica. Promovira praktične alate i materijale kako bi se povećala kvaliteta projekata i programa za prevenciju HIV-a.

Više informacija potražite ovdje. 

Tip
EuroHealthNet, Organizacije i inicijative koje rade na zdravstvenim nejednakostima, prakse i baze podataka, istraživanja, alati
Tema
Zarazne bolesti, Grupe koje su osjetljive: žene, etničke manjine, LGBTI +, migranti, invaliditet
Zemlja
ŠIROM Europe
Nivo
EU
Godina
2013


Povratak na bazu podataka