Politike i strategije za promicanje socijalne jednakosti u zdravstvu

Politike i strategije za promicanje socijalne jednakosti u zdravstvu bio je osnovni dokument za Europsku strategiju SZO, objavljen 1991. godine. Dokumentom je nastavljen daljnji razvoj rasprave o poboljšanju zdravstvene jednakosti ocrtavanjem strateškog pristupa.

Dokument je najpoznatiji po tome što je prvi put predstavio Dugin model Dalhgrena i Whiteheada koji konceptualizira odrednice zdravlja. Model mapira odnos između pojedinca, njihove okoline i zdravlja. U središtu modela nalazi se pojedinac koji posjeduje individualne i često fiksne karakteristike poput svoje dobi, spola i ustavnih karakteristika. Pojedinac je okružen raznim sferama koje utječu na zdravlje i koje se teoretski mogu mijenjati politikom. To uključuje pojedinačne čimbenike životnog stila, utjecaje u zajednici te uvjete života i rada. Odrednice zdravlja, poput pušenja, razine obrazovanja i siromaštva nalaze se unutar tih sfera.

Rainbow model naglašava interakcije: individualni životni stil ugrađen je u društvene norme i mreže te u uvjete života i rada. Oni su pak povezani sa širim socioekonomskim i kulturnim okruženjem.

Odrednice zdravlja na koje mogu utjecati pojedinačne, komercijalne ili političke odluke mogu biti pozitivni zdravstveni čimbenici, zaštitni čimbenici, kao i čimbenici rizika

Pronađite pozadinski dokument SZO Politike i strategije za promicanje socijalne jednakosti u zdravstvu ovdje

Model je dalje razrađen u izvješću nazvanom Europske strategije
za suzbijanje socijalnih nejednakosti u zdravlje - dio 2, WHO Europe. Pronađite to izvješće ovdje.

Tip
Dokument državnog / institucionalnog / javnog zdravstva, Analiza politike i politika, Istraživanje
Tema
Izgrađeno okruženje (stanovanje, prijevoz, urbano planiranje), zapošljavanje, zdravlje na radu, obrazovanje odraslih, zapošljavanje mladih, financijska sigurnost, socijalna zaštita, socijalna uključenost, pristup skrbi, siromaštvo, upravljanje, zdravlje u svim politikama, ekonomija blagostanja, zdravstveni utjecaj Procjena, održivi razvoj, skupine koje su osjetljive: žene, etničke manjine, LGBTI +, migranti, invaliditet, zdravstveni sustavi i usluge, primarna zdravstvena zaštita, integrirani sustavi, preventivne usluge, zdravstvena radna snaga, zdravlje majki, preporođajni uvjeti, uvjeti djetinjstva , zdravlje adolescenata, obrazovanje, nezarazne bolesti, alkohol, prehrana, pretilost, rak, pušenje, tjelesna aktivnost
Zemlja
ŠIROM Europe
Nivo
Europska, međunarodna, nacionalna
Godina
prije 2010


Povratak na bazu podataka