Zdravi, prosperitetni životi za sve: Europsko izvješće o zdravstvenoj ravnopravnosti SZO (2019)

Potrebne su mjere politike kako bi se ispunilo svih pet uvjeta. Izvješće o zdravstvenom statusu također razmatra pokretače zdravstvene pravednosti, naime čimbenike koji su temeljni za stvaranje pravednijih društava: koherentnost politike, odgovornost, socijalno sudjelovanje i osnaživanje. Izvješće pruža dokaze o pokazateljima koji pokreću nepravdu u zdravstvu u svakoj od 53 države članice regije, kao i rješenja za smanjenje te nejednakosti.

2019 Izvješće o zdravstvenom statusu SZO utvrdio je bitne uvjete potrebne za stvaranje i održavanje zdravog života za sve. Izvještaj, inicijativa WHO Europe, pozvao je vlade da poduzmu mjere za rješavanje ovih pet uvjeta, a to su:

  • kvalitetne i dostupne zdravstvene usluge
  • sigurnost dohotka i socijalna zaštita
  • pristojni životni uvjeti
  • socijalni i ljudski kapital
  • dostojanstveni uvjeti rada i zapošljavanja.

Izvješće je pružilo dokaze da ti uvjeti vode zdravstvenim nejednakostima u svih 53 države članice regije. Izložila je rješenja za smanjenje tih nejednakosti. Izvještaj je također identificirao tzv pokretači zdravstvene pravednosti. Ovo su čimbenici koji su temeljni za stvaranje pravednijih društava:

  • Konferencija o politikama
  • Odgovornost
  • Društveno sudjelovanje
  • Osnaživanje

Izvještaj pronađite ovdje. 

Tip
Dokument državnog / institucionalnog / javnog zdravstva
Tema
Izgrađeno okruženje (stanovanje, prijevoz, urbano planiranje), zapošljavanje, zdravlje na radu, obrazovanje odraslih, zapošljavanje mladih, okoliš, klimatske promjene, financijska sigurnost, socijalna zaštita, socijalna uključenost, pristup skrbi, siromaštvo, zdravstveni sustavi i usluge, primarna zdravstvena zaštita , integrirani sustavi, preventivne usluge, zdravstvena radna snaga
Zemlja
ŠIROM Europe
Nivo
EU
Godina
2019


Povratak na bazu podataka