Smjernice za procjenu utjecaja na zdravlje (HIA) Irska

Zavod za javno zdravstvo (Irska) objavili su svoje četvrto izdanje Smjernice za procjenu utjecaja na zdravlje (HIA) za Irsku i Sjeverne Irske, koji uključuje najnovija dostignuća i najbolju praksu na tom području.

U nastavku pronađite sljedeće dokumente:

  1. Smjernice za procjenu utjecaja na zdravlje: priručnik
  2. Smjernice za procjenu utjecaja na zdravlje: Tehničke smjernice
  3. Smjernice za procjenu utjecaja na zdravlje: Slučaj za HIA
  4. Smjernice za procjenu utjecaja na zdravlje: Izvršni sažetak
  5. Smjernice za procjenu utjecaja na zdravlje: Sažetak jednostavnim jezikom

Daljnji resursi:

Tip
Dokument o državnom / institucionalnom / javnom zdravstvu, alati
Tema
Upravljanje, zdravlje u svim politikama, ekonomija blagostanja, procjena utjecaja na zdravlje, održivi razvoj
Zemlja
Irska
Nivo
nacionalna
Godina
2021


Povratak na bazu podataka