Zdravstvena ravnopravnost i regionalni razvoj u EU - Primjena strukturnih fondova EU

Ova publikacija obrazlaže razlog zašto su zdravlje i zdravstvena pravednost sastavni dio ekonomskog i socijalnog razvoja društava i postizanja ciljeva najvažnije strategije EU za 2020. „Pametan, inovativan i uključiv rast“. Sadržaj izvještaja temelji se na rezultatima dviju studija koje je provela regionalna mreža Equity Action. Riječ je o mreži od trideset europskih regija u deset država članica koja je okupljena u sklopu programa Akcijskog kapitala (Zajednička akcija protiv zdravstvenih nejednakosti koju sufinancira EU). Mreža je identificirala konkretne primjere načina na koji se zdravstvene nejednakosti mogu rješavati na podnacionalnoj razini i pokazala je kako se strukturalni fondovi EU-a mogu koristiti od strane zdravstvenih radnika i donositelja odluka za postizanje veće zdravstvene ravnopravnosti u Europi.

Publikaciju pronađite ovdje.

Tip
EuroHealthNet, Vladin / Institucionalni / Zakon o državnom zdravstvu
Tema
Upravljanje, zdravlje u svim politikama, ekonomija blagostanja, procjena utjecaja na zdravlje, održivi razvoj
Zemlja
ŠIROM Europe
Nivo
EU
Godina
2013


Povratak na bazu podataka