EU Compass o mentalnom zdravlju i dobrobiti

EU-kompas za djelovanje na mentalnom zdravlju i dobrobiti bio je internetski mehanizam koji se koristio za prikupljanje, razmjenu i analizu informacija o politikama i aktivnostima dionika u mentalnom zdravlju. Između 2015. i 2018. godine Compass je priopćio informacije o Europskom okviru za djelovanje na mentalnom zdravlju i dobrobiti. Pratio je politike i aktivnosti mentalnog zdravlja i dobrobiti zemalja EU-a i nevladinih dionika kroz:

  • Identifikacija i širenje europskih dobrih praksi u mentalnom zdravlju
  • Prikupljanje podataka o dionicima i nacionalnim aktivnostima u mentalnom zdravlju kroz tri godišnje ankete
  • Organizacija tri godišnja izvješća i foruma
  • Održavanje radionica o mentalnom zdravlju u svakoj zemlji EU-a te na Islandu i Norveškoj
    Osim toga, EU Compass surađivao je s EU-skupinom vladinih stručnjaka za mentalno zdravlje i dobrobit i nevladinim dionicima u pripremi četiri znanstvena rada.

Više informacija potražite ovdje. 

Tip
EuroHealthNet, organizacije i inicijative koje rade na zdravstvenim nejednakostima
Tema
Zdravlje majke, preporođajno, uvjeti djetinjstva, zdravlje adolescenata, obrazovanje
Zemlja
ŠIROM Europe
Nivo
Europski, Nacionalni
Godina
2015


Povratak na bazu podataka